Open Infra svarar Aftonbladet om varför 1000 kunder i Botkyrka inte fått sin fiber än

I dag publicerade Aftonbladet en artikel om den påbörjade fiberutbygganden i Botkyrka som Open Infra aldrig fick slutföra, och om hur kunderna kom i kläm. Det är en långdragen rättslig process som pågått i flera år där Open Infra hela tiden har haft rätten på sin sida, men där kommunen valt att överklaga i flera år. Vi förklarade det rättsliga läget för Aftonbladet i telefon och via mejl, men det valdes bort i rapporteringen. 

Därför väljer vi att bemöta och publicera det mejl som vi skickade till Aftonbladet som förklarar varför Open Infra inte fick leverera fiber till 1 000 kunder i Botkyrka kommun.

Bemötande:

I artikeln framstår fiberutbyggnaden som en enkel sak, det är det inte. Det går inte att likställa en fiberleverans med en enklare bredbandstjänst. Det handlar om infrastruktur som kräver ett visst minimum av kunder som vill ansluta sig annars håller inte projektet. Vi väljer att stå upp för dem som vill ha fiber och det är dem vi kämpar för, det betyder att vi sällan godkänner kostnadsfria annulleringar när projektet är startat och innehar kostnader, det skulle i värsta fall innebära att vi inte kan genomföra fiberutbygganden överhuvudtaget, det vore orättvist mot de övriga i kunderna projektet. Det skulle även innebära förödande konsekvenser för hela fiberutbygganden i Sverige då ingen aktör skulle våga riskera stora investeringar som kanske inte blir av. I snitt byggde vi ut fiber på 14 månader under 2020 från försäljning till driftsättning.

Open Infra har sedan avtalen i Botkyrka skrevs gjort om avtalen och villkoren. De är idag tydligare och de ställer också högre krav på Open Infra att meddela och informera kunderna under hela fiberleveransen. Kunden ska så tydligt det är möjligt få information om hur långt det är kvar till driftsättning.

 

Mejl till Aftonbladet:

Hej, som jag nämnde till dig i telefon så är det inte en enkel situation som uppstått i Botkyrka och för de kunder som väntar på sin fiber. Du får ett långt mejl av mig och jag hoppas att du läser hela och även följer de länkar som jag skickar med.

Det är viktigt att du får hela bilden, vad du sen väljer att publicera är upp till dig och ansvarig utgivare.

Open Infra har i de fall och områden som du har nämnt åberopat tredje part som skäl för att vi inte har kunnat fullfölja vår del av avtalet, det är alltså en oförutsägbar händelse att en kommun förvägrar en privat fiberaktör tillträde eftersom det råder fri konkurrens på fibermarknaden. Det här är första gången i Open Infras historia, som grundades 2009, som en kommun förvägrat och förhalat tillstånd i flera år så att vi inte har kunnat genomföra en fiberutbyggnad.

1 000 kunder i Botkyrka ville ha fiber från Open Infra, men kommunen sa nej.

Vi tog striden för kunderna och deras rätt att få välja vilken fiberleverantör de vill ha, så som regeringen meddelade 2016 att det skulle gå till. Vi har under hela den rättsliga processen varit behjälpliga kommunen med underlag, kartor och annat som de frågat efter. Vi har idag en bra dialog med kommunen och har ledningsrätt, men det tog kommunen fyra år och flera rättsliga processer att komma dit. Under de fyra åren har andra fiberaktörer, därav kommunens egna fiberaktör, kommit in och erbjudit våra kunder avtal. Vi har hela tiden stått redo med våra installatörer och grävmaskiner.

Vi valde att inte kommunicera utåt under den rättsliga processen för att låta den ha sin gång. Men det har, med facit handen, tagit alldeles för lång tid, och förra sommaren berättade vi för kunderna om vad som hänt. Jag bifogar det mejlet nedan.

Du nämnde att några områden inte borde beröras av den rättsliga tvisten med Botkyrka kommun och jag svarade att det troliga (utan att jag vet vilka adresser det handlar om) är att det området är beroende av det fibernät eller nod-placeringar vi skulle ha byggt i Botkyrka. Fiberutbyggnad är en avancerad infrastruktur och så mycket mer än det som kunden upplever, vilket oftast är installation av utrustning i hemmet och ev tomtgrävning. Det som sker hos kunden är bara några procent av hela fiberprojektet, men hela fiberprojektet med nätutbyggnad och drift behövs för att kunna ansluta en fiberanslutning hos en privatperson. Nu bygger vi förstås inte ett helt nät till endast en kund, det skulle bli orimligt dyrt, utan vi behöver ett visst antal av anslutningar för att kalkylen ska gå ihop.

För att kalkylen ska hålla längs hela vägen är det viktigt att antal anslutningar är densamma hela vägen genom ett fiberprojekt, och där har bransch och myndigheter kommit fram till att 24 månader är en rimlig tid för att utföra ett fiberprojekt och där med en rimlig avtalstid. En tid vi hade kunnat hålla i Botkyrka om vi inte blivit stoppade av kommunen.

Vår ambition är fortfarande att de som beställt fiber av oss ska få det inom rimlig och till ett rimligt pris, och det ska gälla oavsett vilken kommun man bor i.

Nedan kommer historik i tidsordning:

2016: Regeringen lanserar en ny bredbansstrategi där man sätter målet att år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. För att nå dit ska det råda fri konkurrens på fibermarkanden där ingen aktör får förhindras eller trängas ut av en part som önskar monopol på ett område.

Bransch och myndigheter ansåg att 24 månader är en rimlig period att kunna genomföra ett fiberutbyggnadsprojekt i ett geografiskt område, det vill säga nätdesign, tillståndsansökningar, privata markavtal och kommunala markavtal samt annan administration, och för att kunna genomföra flera kilometer grävning, kabelförläggning och driftsättning.

https://www.regeringen.se/4b00e7/contentassets/a1a50c6a306544e28ebaf4f4aa29a74e/sverige-helt-uppkopplat-2025-slutlig.pdf

2017: De första beställningarna från boende i Botkyrka signeras. Intresset för fiber var stort och på ett år var vi uppe 1 000 beställningar. Vi kunde erbjuda ett pris som låg ca 20 000 kr under vad den kommunala fiberaktören gjorde. Och vi meddelade att vi kan gräva och driftsätta på 3–4 månader när vi har alla tillstånd klara. Något vi gjort i många andra kommuner i Sverige i flera år.

Vi meddelade Botkyrka kommun att vi ville samarbeta kring förläggning av kabel och ansökte om markavtal. Men kommunen sa nej. De menade att det redan fanns tillräckligt med fiberaktörer i Botkyrka, det var fullt i marken.

Nu börjar en rättslig process som pågår fram till sommaren 2021.

– Efter kommunens första avslag vände vi oss till Lantmäteriet som gav oss rätt.

– Kommunen överklagade i sin tur till Mark- och miljödomstolen.

– Mark- och miljödomstolen gav oss rätt.

– Kommunen överklagade igen, nu till Mark- och miljööverdomstolen – som gav oss rätt.

Om du önskar domarna kan jag mejla de till dig.

2020: Situationen är ohållbar och obegriplig, kunderna undrar med all rätt var deras fiberanslutning är. Vi har hittills velat lösa situationen med dem det berör och inte hänga ut en kommun, men sommaren 2020 behövde vi berätta vad som sker – och hur våra kunder har hamnat i kläm mellan oss och deras egen kommun.

4 juni 2020 brev till våra kunder:

 Hej, du är en av ca 1000 kommuninvånare som fortfarande väntar på fiber i Botkyrka. Vi beklagar att du har fått vänta så länge och vi gör allt vi kan för att få bygga fiber till dig, precis som vi lovat.

När du beställde fiber var vi säkra på att du ska skulle vara igång med din fiberanslutning på några månader – för det var så alla våra fiberprojekt hade fungerat tidigare. Vi har alltid haft bra samarbeten med kommuner runt om i Sverige, något som är en avgörande faktor för att få bygga fiber eftersom vi behöver samarbeta om var kabel ska förläggas. Tillsammans med flertalet kommuner har vi alltid byggt snabbt och till ett rimligt pris.

När vi inledde en dialog med Botkyrka kommun och började ta upp beställningar i området var intresset stort, många var nöjda över att ha fått ett bättre pris än vad som då stod tillgängligt på marknaden. Vi fick snabbt tillräckligt många intressenter för att kunna starta projektet och vi meddelade Botkyrka kommun att vi ville samarbeta kring förläggning av kabel och ansökte om markavtal.

Men kommunen sa nej. De menade att det redan fanns tillräckligt med fiberaktörer i Botkyrka. Vi hade aldrig stött på den attityden då både kommuner och privata aktörer kämpade hårt och tillsammans för att nå regeringens bredbandsmål om att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.

Men eftersom så många ville beställa fiber av oss, så gav vi oss inte. Vi vände oss till Lantmäteriet som gav oss rätt – vi fick rätt att gräva och förlägga fiber i Botkyrka kommun. Det var en glädjande nyhet för oss och alla som beställt fiber. Nu kunde vi sätta igång! Men kommunen valde att ta ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen – som också gav oss rätt.

Vid den här tidpunkten hade den juridiska processen redan dragit ut på tiden och flera började undra varför fibern inte kom. Vi borde ha berättat mer om dessa juridiska tvister tidigare, men vi har aldrig haft uppsåt att ”bråka” med Botkyrka kommun. Allt vi ville var att lösa det här tillsammans med kommunen så att du som beställt fiber för flera år sedan skulle få en fiberanslutning inom rimlig tid.

Då väljer kommunen att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, och här är vi nu. Vi väntar på deras resultat.

Det är ytterst beklagligt att det här drabbar tusentals enskilda kommuninvånare som bara ville beställa fiber inom en rimlig tid och till ett rimligt pris. Det har aldrig varit vår mening att det skulle ta så här lång tid, vi har hela tid stått redo med grävmaskinerna och gör det fortfarande. Vi kommer så snart vi bara kan.

Vi hoppas innerligt att Mark- och miljööverdomstolen lämnar ett positivt besked inom kort så att vi äntligen kan få slutföra det vi lovade för några år sedan. Ett negativt besked skulle slå hårt på hela fiberbranschen och särskilt mot enskilda privatpersoner som ska ha rätt att välja vem som ska gräva fibern hem till sitt hus. Vi som fristående fiberaktör vill kunna konkurrera på lika villkor över hela Sverige.

Tusen tack för ditt tålamod, vi hoppas att snart få återkomma med ett positivt besked och samtidigt boka in tid för att slutföra fiberanslutningen. För det har vi lovat. Och det är det vi kämpar för, att du och alla andra i Sverige ska ha rätt att beställa fiber från vem de vill.

Vänliga hälsningar,

Johan Sundberg, VD Open Infra tillsammans med 400 kollegor.

 

Liknade fall har hänt i Hässleholms kommun som jag nämnde i telefon till dig.

Att hindra privata aktörer att gräva ner fiber i en kommun har prövats av Patent- och marknadsdomstolen redan 2019. Då var det Hässleholms kommun som hindrade privata fiberaktörer eftersom de ”ville förbättra förutsättningarna för sin egen fibersatsning”, enligt ett pressmeddelande från Konkurrensverket 8 mars 2019.

https://www.konkurrensverket.se/informationsmaterial/nyhetsarkiv/hassleholm-far-inte-vagra-privata-foretag-tillgang-till-mark-for-att-lagga-ner-fiber/

https://www.domstol.se/patent–och-marknadsdomstolen/nyheter/2020/12/patent–och-marknadsdomstolen-forbjuder-hassleholms-kommun-att-tillampa-konkurrensbegransande-forfarande/

Som jag sa i telefon, Open Infra har aldrig haft som uppsåt att förvägra kunder fiber, utan tvärtom har bolaget kämpat i flera år för att kunder ska ha friheten att välja vem som ska gräva ned kabeln på deras tomt och att få tillgång till ett öppet fibernät där de kan välja vilken tjänsteleverantör de vill ha.

Fråga gärna om du undrar något.

Vänliga hälsningar

Anya Alenberg

Kommunikationschef | openinfra.com
076-492 53 74 | anya.alenberg@openinfra.com

Open Infra bygger, förvaltar och utvecklar fiberinfrastruktur till hushåll, företag samt kommuner i Sverige, Tyskland och USA.