Open Infra på Telekomdagen: ”Hur borde bredbandsstödet vidareutvecklas?”

”Hur borde bredbandsstödet vidareutvecklas? Var finns flaskhalsarna idag?” 

Det var några av frågorna som togs upp på Telekomdagen där bland annat Erik Stiernstedt, VD på Open Infra deltog tillsammans med ett 60-tal branschföreträdare. Mats Roesgard Sjödin från Telekomnyheterna ledde samtalet där flera av branschens intressenter deltog: Camilla Jönsson, Stadsnätsföreningen, Emma Ström SKR, Christoper Ryder, Analysys Mason, Mikael Jarmdahl Telia Senior Business Developer Municipalities, Telia

Erik Stiernstedt förde fram att det som hämmar utrullningen av bredband är tillgången till mark och ledningsrätt. ”Vi har skrivit avtal med 15 000 markägare och det räcker med att några ställer orimliga krav så fördröjs utbyggnaden. Det här är en stor anledning till att en del projekt inte hinns med inom ramen för PTS-stöd, och vi har sedan 2018 lyft den här frågan bland annat hos regeringskansliet.”  

Regeringens konnektivitetsstrategi är under framtagande – hur kommer den rita om kartan? 
Paneldeltagarna räknar med att en ny strategi tidigast är på plats nästa år. Erik Stiernstedt: ”Hur skall privata aktörer långsiktigt våga satsa på bredbandsutbyggnad om tuffare regleringar ändrar förutsättningarna för avkastning? Vi har en helt egeninvesterad affär där en mindre del består av stödmedel. Med en sannolik reglering skapas en osäkerhet i avkastning och investeringsviljan minskar, och det bekymrar mig.” 

”Behovet av robust, hållbar infrastruktur för invånarna är helt avgörande för att kunna ta del av t ex digitala vårdtjänster i hemmet, och det måste få kosta,” sade Emma Ström.

Panelen kom också in på frågan om en framtida stödordning borde vara teknikneutral. Christopher Ryder förde i sin genomgång fram att fast bredband är den bästa lösningen över tid jämfört med mobilnät (FWA) och bredband över satellit. Ska ett nytt stöd t ex finansiera infrastruktur eller subventionera abonnemang? Panelen enades också om att anslutningsgrad kan vara en bra fortsatt väg att gå för de som har tillgång till fast bredband men ändå inte anslutit sig. 

Mycket givande samtal som Open Infra gärna fortsätter. 

Tack till panelen och Mats!