Open Infra ökar kapaciteten i fibernätet med anledning av mer hemmajobb

Vi har märkt av en stor ökning av trafik i nätet den senaste tiden, det är nästan en dubblering jämfört med hösten 2019. Den stora ökningen har flera förklarningar, dels har antalet fiberanslutna ökat under året, dels är det vanligt med ett flertal enheter i hemmen som är uppkopplade till nätet, och dels är det fler som jobbar hemifrån med anledning av covid-19.

När vi tittar på kapaciteten i nätet ser vi en generell markant ökning under veckodagar mellan klockan 8–17, även om trafiken är fortsatt som högst klockan 21 på kvällarna och under helger. När trafiken ökar och fortsätter att hålla sig på en hög nivå blir det trångt i nätet och vi har uppmärksammat att vissa sträckor är trängre än andra.

Natten den 19 november ökade vi därför upp kapaciteten på två av dessa sträckor tillsammans med tjänsteleverantörerna Internetbolaget och Telia. Redan idag kan vi se att trafiken flyter på bättre och vi hoppas att även kunderna kommer att märka av uppgraderingen, speciellt vid klockan 21 på kvällarna och under helgerna då det är som mest trafik i nätet.

En av flera kommande kapacitetsökningar i nätet

Fler uppgraderingar av kapacitet är planerade, både i samarbete med ytterligare tjänsteleverantörer samt i delar av nätet och i utrustning som Open Infra äger.

I mitten av december är en större uppgradering planerad i core-nätet som vi hoppas kommer att göra en märkbar skillnad för alla hushåll och företag i Open Infras nät.

Grafen visar en av våra knutpunkter över tidsperioden december 2019 – november 2020 där kapaciteteten, de mörkblå fälten, har ökat till nästan det dubbla på ett år. De tydliga mörkblå topparna (nedåt) är helger.

Grafen visar en av våra knutpunkter under ett vardagsdygn där trafiken är som högst runt klockan 21.

Så funkar det – hastighet och kapacitet i nätet

Optisk fiber klarar oändliga mängder av trafik, det som styr mängden är utrustningen i varsin ände av fiberoptiken. I ett fibernät finns en flera olika kuntpunkter och förbindelsepunkter som internettrafiken passerar igenom, och det är i de kuntpunkterna som det sitter olika typer av utrustning för fiberoptik som har som uppgift att hantera mängden trafik. Eftersom utrustningen som kontrollerar kapaciteten kostar mer ju mer trafik som ska passera, så är det vanliga att byta ut utrustningen när kapaciteten når en viss gräns.

Open Infra övervakar trafikmängden dygnet runt, året om, och när vi ser att trängseln når en viss nivå ser vi till att öka kapaciteten på den sträckan genom uppgradering. En uppgradering sker genom byte av utrustning och kräver olika lång tid av planering innan genomförande.

Så funkar det – hastigheten till din anslutning och dator

När du köper en bredbandstjänst hos din tjänsteleverantör så anges hastigheten i megabits per sekund (Mbit/s). Den hastighet som anges, till exempel 1000/1000 Mbit/s, är den högsta hastigheten du kan få när du ska ladda ned och upp. Det är alltså upp till 1000 Mbit/s.

För att få ut den högsta möjliga hastigheten bör du ha din dator direktkopplad till fiberboxen, ha en Cat-kabel som klarar den beställda hastigheten, kabeln bör inte heller vara för lång. Du bör också ha en dator som är anpassad för hastigheten.

Om du har ett hemma-wifi med en router så kommer det att bli en viss hastighetsförlust på vägen till dina trådlösa enheter, till exempel mobilen och plattan. Även routern måste vara anpassad för högre hastigheter.

Om du har investerat i den senaste tekniken i ditt hem och ändå inte når upp till en acceptabel hastighet ska du kontakta din tjänsteleverantör med felanmälan så hjälper de dig. Vad som är en accepterad nivå brukar framgå i de flesta tjänsteavtalen i någon form av hastighetsgaranti.

Om det skulle visa sig att hastighetsproblemet orsakas i vårt nät så kommer din tjänsteleverantör att kontakta oss och vi påbörjar att felsöka, eller som i det här fallet ovan, vi har sett en markant ökning i trafiken och planerar då in en större uppgradering.

 

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74