Open Infra inrättar en ny roll som hållbarhetsansvarig

Open Infra tar ett tydligare grepp om hållbarhet för att förbättra hushållens vardag och möjlighet att vara i framkant i digitaliseringen av samhället och inrättar därför en ny tjänst som hållbarhetsansvarig med ansvar för gruppens ESG-frågor.

Open Infra är Sveriges tredje största privata aktör på fibermarknaden och vi finns i Sverige, Tyskland, USA och Storbritannien. Bolaget tillhandahåller fibernät till hushåll och företag och bidrar till grunden för det framtida hållbara och digitaliserade samhället.

– Vi växer snabbt som företag och expanderar internationellt. Det ställer höga krav på oss och därför tar vi ett tydligare och mer samlat grepp om hållbarhet på internationell nivå. Vi vill leverera fiber och annan infrastruktur på ett ansvarsfullt sätt för miljö, samhälle och på individuell nivå, säger Johan Sundberg, grundare och VD för Open Infra.

Bolaget har arbetat med hållbarhet på olika sätt genom åren. I och med den internationella expansionen finns ett nytt behov att se på ESG-frågor från ett globalt perspektiv. 

Open Infra är ett ägarlett bolag med korta beslutsvägar. Samtidigt är verksamheten omfattande och tillväxten hög. För att säkerställa fortsatt tillväxt har Open Infra emitterat en obligation på Nasdaq med en total ram om 3 miljarder SEK. Att tillsätta den här rollen är ett naturligt steg i bolagets utveckling som en internationell aktör inom infrastruktur.

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74

Open Infra bygger, förvaltar och utvecklar fiberinfrastruktur till hushåll, företag samt kommuner i Sverige, Tyskland, USA, Norge och Storbritannien.