Open Infra har tagit emot PTS begäran om yttrande gällande Drift och underhåll

Open Infra har sedan 2015 inkluderat en serviceavgift för alla som har en aktiv tjänst i Open Infras nät. Serviceavgiften är 9 kronor i månaden som går till att modernisera och utveckla fibernätet samt service och reparation för fiberbox och kabel på tomtmark.

Open Infra har sedan 2015 inkluderat en serviceavgift för alla som har en aktiv tjänst i Open Infras nät. Serviceavgiften är 9 kronor i månaden som går till att modernisera och utveckla fibernätet. Vi har under det senaste året sett förändringar i trafikmönster och kapacitetsbehov och uppgraderat nätet löpnade för att ge tjänsteleverantörerna möjlighet att erbjuda riktigt höga hastigheter och för att kunden ska ha en så bra upplevelse som möjligt.

Vi tar även hand om fiberboxen i kundens hem. Vid behov av service eller reparation behöver kund endast betala startavgift och eventuell tillkommande avgift beroende på vad som ska göras. Vid byte av fiberbox eller strömadapter betalar kunden ingenting, det ingår i avgiften för drift och underhåll. För kunder i nätet utan avtal om serviceavgift utgår en annan prislista.

Post- och telestyrelsen har meddelat att de inlett ett tillsynsärende med anledning av inkomna ärenden till dem angående avgiften för Drift och underhåll. PTS har meddelat att de vill veta mer om hur villkoren ser ut och hur kunderna har fått information om villkorsförändring samt hur informationen och åtgärd ser ut vid utebliven betalning.

PTS meddelar i sin begäran att en ”Begäran om uppgifter utgör en del av PTS:s tillsynsuppdrag och innebär inte att myndigheten har konstaterat några brister.”

Open Infra avser att inkomma med full redogörelse till PTS inom utsatt tid.