Open Infra driftsätter efterlängtad fiber i stödmedelsområdena på landsbygden

Just nu pågår driftsättning av fiber i flera av Open Infras stödmedelområden som blev beviljade av PTS 2021, och mer än hälften av alla markägaravtal som berör kommande fiberutbyggnad är redan godkända.

Snart har det gått ett år sedan Open Infra fick 237 områden stödmedelsbeviljade av PTS. Områdena har arbetats om till 157 projekt för att fullfölja utbyggnaden. Vi har redan driftsatt de första kunderna. Till exempel Mullsjö väg 47 i Jönköpings kommun, Snälleröd i Klippans kommun, Skogskärr i Degerfors kommun, Mejarp och Mölleröd i Hässleholms kommun, Kastberga i Eslövs kommun, Jularp i Höörs kommun, Skäcklinge i Örebros kommun och Askholmen i Eskilstunas kommun är redan driftsatta eller så pågår driftsättning där just nu.

De första hushållen fick sin fiber driftsatt den 27 april i år. Det var i Kastberga, Eslöv. Där gjordes de flesta beställningarna i januari och februari 2022. Utrustning installerades i februari/mars och den 27 april driftsattes de första anslutningarna. För dem blev det en leveranstid på ca 3 månader. Även Askholmen, Eskilstuna hade en kort leveranstid. Där gjordes de flesta beställningarna i februari och mars 2022. Utrustning installerades i maj och den 14 juni driftsattes de första anslutningarna. Även här blev det en leveranstid på ca 3 månader. Ett av kriterierna från PTS är att bredbandsinfrastrukturen med anslutning till enskilda fastigheter ska vara färdigställd senast 36 månader från 1 december 2021.

– Vi har under det senaste året skrivit avtal med 7 165 familjer och företagare på landsbygden och tagit fram markavtal med 4 521 privata och kommunala markägare för att kunna gräva fram kabeln. Det betyder att vi har redan markavtal med hälften av alla markägare för stödmedelsområdena från 2021. Vi gräver 11 300 meter i snitt per dag nu, till våren ökar vi takten och kommer att snitta på 20 000 meter om dagen, säger Johan Sundberg, grundare och VD för Open Infra.

Engagerade markägare gör utbyggnaden möjlig

Den främsta anledningen till att vissa områden har gått snabbare än andra är bra samarbeten med kommunerna och de privata markägarna. Ungefär 8 800 privata markägare berörs av utbygganden som Open Infra ansvarar för och som är stödmedelsbeviljat av PTS 2021. Utan det stora engagemanget från de privata markägarna hade det inte gått. Det är stort pussel att få ihop kabelsträckor med många intressenter, hänsyn och hinder. Det är en diplomatisk utmaning, men det flesta förstår komplexiteten och i de områden där vi i stort sett redan är klara har alla inblandade stor förståelse för detta.

33 391 hushåll har blivit tillfrågade om de vill ha fiber

Under 2021 sökte vi stöd för totalt 36 521 adresser varav 3 130 adresser har fallit bort då det visat sig att de redan hade fiber eller att utbyggnaden var nära förestående i tid. Bidragen för de adresserna är återlämnade till PTS och räknas på just antal adresser och inte grävmeter. Det rör sig om 70 mkr.

Kabelsträckan är lika lång som Stockholm – New Dehli, Indien

Hittills har vi grävt närmare 354 000 meter av en total sträcka om 5 167 000 meter. Den totala sträckan är lika lång som mellan Stockholm och New Delhi, Indien.

 – Det var ett grymt stort projekt att rulla i gång detta och grymt kul att vi efter drygt 10 månader känner att vi på riktigt kan hjälpa dessa familjer och företagare på landsbygden med det stöd som tilldelats oss. Vi fick stödet för att vi bygger effektivare, låt säga 30% effektivare än övriga på marknaden, och vi är i fas med utrullningen av stödet för 2021, säger Johan Sundberg.

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74