Open Infra är ny kommunikationsoperatör (KO) hos Uddevalla Energi

Sedan den första 1 december fram till 15 december har det pågått en stor migrering i Uddevallas Energis nät där Open Infra nu har tagit över som KO efter Zitius (Telia).

Fibernätet ägs av Uddevalla Energi och från och med nu är det Open Infra som i sin roll som KO som hanterar den aktiva utrustningen i nätet. Det är den aktiva utrustningen som gör det möjligt att kunna beställa och använda tjänster från tjänsteleverantörerna. Aktiv utrustning är till exempel swichar och andra tekniska boxar som behövs för att trafiken ska kunna transporteras i nätet fram till slutkunden.

John Lindqvist är driftchef på Open Infra och har ansvarat för den operativa delen av migreringen tillsammans med nättekniker som ansvarat för konfigurationen och fälttekniker som ansvarat för byte av utrustning på plats i 251 skåp i Uddevalla.

Hur mycket påverkar ett KO-byte slutkunden?
– Under en migrering uppstår ett avbrott i tjänsten på omkring 10 till 45 minuter. Det är den tid det tar för fältteknikern ute vid noden och nätteknikern att koppla om och konfigurera om utrustningen. När det är klart släpper vi på trafiken igen och anslutningen kommer tillbaka hos kunden.

Men vissa slutkunder har rapporterat mycket längre avbrott, vad beror det på?
– Vi har märkt att några CPE:er (fiberboxar) har inte velat acceptera den nya konfigurationen och det kan bero på att fiberboxen är av äldre modell och behöver bytas ut eller att den behöver uppdatera sin mjukvara. Vi går igenom de felanmälningar som kommit in och åtgärdar tillsammans med Uddevalla Energi.

Om man upplever fel på sin tjänst, ska man anmäla det till Open Infra eller Uddevalla Energi?
– Alla fel i tjänst ska alltid anmälas till sin tjänsteleverantör i första hand. De gör en felsökning och tar in all information som kan komma att behövas till ytterligare felsökning av oss på Open Infra. Kunden ska aldrig behöva kontakta flera parter, utan det räcker med en felanmälan till sin tjänsteleverantör.

 

 • Migreringsperiod 1-15 december 2021
 • Antal hushåll/anslutningar: ca 5 000
 • Antal kundaccesswichar: 251
 • Aggregationsswitch : 16
 • Distributionsswitch: 1

 

 • Nät och områden där Open Infra är KO
 • NY Uddevalla Energi (kommunalt stadsnät)
 • Östhammars stadsnät (kommunalt stadsnät)
 • Tyresöbostäder (kommunalt bostadsbolag)
 • Östra Gustafvs Fibernätverk (byalag)
 • Flertalet privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggherrar