Open Infra AB (publ) tidigarelägger publiceringen av kvartalsrapport till 8 november

Open Infra AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publiceringen av årets tredje kvartalsrapport. Den kommer att publiceras 8e november istället för ursprungligen 16 november.

Erik Stiernstedt, VD
Telefon: +46 (0)70-550 30 73
E-post: erik@openinfra.com

Press release, Stockholm, 4 November 2022

Open Infra AB (publ) changes publication date for third quarter financial report to 8th of November

Open Infra AB (publ) have decided to change the publication date to an earlier date that initially communicated. The interim financial report fort he third quarter will be published on 8th of November instead of originally 16th of November.

Erik Stiernstedt, CEO
Telephone: +46 (0)70-550 30 73
E-mail: erik@openinfra.com