Open Infra AB (publ) publishes Year-end report for 2023

Open Infra AB (publ) hereby published the Year-end report 2023.

Please see below for an overview and attachment for the full report.

Overview October – December 2023

 • Network revenue amounted to SEK 81.4m (68.7) which represents an increase of 18% compared to last year and 3% compared to the last quarter.
 • Adjusted Network revenue proforma amounted to SEK 81.4m (68.7), which equals a growth of
  19% compared to last year proforma and 2% compared to the last quarter, adjusted to full year contribution for connections made the last twelve months*.
 • Adjusted Network EBITDA amounted to SEK 72.3m (60.2) and a corresponding margin of 89% (88), an increase of 20% since last year and 2% since the last quarter.
 • The corresponding Network EBITDA Run Rate amounted to SEK 283.0m (237.3), an increase of 19% since last year and 1% since the previous quarter.
 • ARPU for the period was SEK 340 (304) according to the new definition of ARPU. Like for like an increase of 12% was achieved compared to last year and 1% compared to the last quarter.
 • The number of households connected was 82,894 (77,425), representing an increase of 7% compared to last year and 0% compared to the last quarter.
 • Net Debt / EBITDA was 8.12x (7.70), compared to bond terms and conditions maintenance level of 12.00x and incurrence level of 10.00x.
 • Interest coverage ratio was 2.35x (2.76), compared to bond terms and conditions maintenance level of 1.75x and incurrence level of 2.00x.

This information is information that Open Infra AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 14.00 CET on February 22nd, 2024.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO

+ 46 (0)70-550 30 73, erik@openinfra.com

Pressmeddelande

Stockholm, den 22 februari 2024

Open Infra AB (publ) publicerar helårsrapport för 2023.

Open Infra AB (publ) publicerar härmed helårsrapport för 2023.

Nedan presenteras en översiktlig summering, vänligen se bilaga för fullständig rapport (engelska).

Översikt oktober – december 2023

 • Intäkter från fibernät uppgick till SEK 81,4m (68,7), vilket motsvarar en ökning om 18% jämfört med föregående år och 3% jämfört med föregående kvartal.
 • Justerade intäkter från fibernät proforma uppgick till SEK 81,4m (68,7), vilket motsvarar en tillväxt om 19% jämfört med föregående år proforma och 2% jämfört med föregående kvartal.
 • Justerad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 72,3m (60,2) motsvarande en marginal om 89% (88).
 • Motsvarande annualiserad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 283,0m (237,3), en ökning med 19% jämfört med föregående år och 1% jämfört med föregående kvartal.
 • ARPU för perioden var 340 SEK (304), en ökning med 12% jämfört med föregående år, och 1 % mot föregående kvartal.
 • Antal anslutna hushåll var 82,894 st (77,425), vilket motsvarar en ökning med 7% jämfört med förgående år och 0 % jämfört med föregående kvartal.
 • Nettoskuld / EBITDA var 8,12x (7,70), jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 10,00x, och maintenance nivå om 12,00x.
 • Räntetäckningsgraden var 2,35x (2,76), jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 2,00x och maintenance nivå om 1,75x.

Denna information är sådan information som Open Infra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 14.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com