Open Infra AB (publ) publishes interim financial report for Q3 2023.

Press release

Stockholm, November 15th, 2023

Open Infra AB (publ) hereby published the financial report for Q3 2023.

Please see below for an overview and attachment for the full report.

Overview January – September 2023

 • Network revenue amounted to SEK 79.4m (65.8) which represents an increase of 21% compared to last year and 6% compared to the last quarter.
 • Adjusted Network revenue proforma amounted to SEK 80.2m (66.5), which equals a growth of
  21% compared to last year proforma and 7% compared to the last quarter, adjusted to full year contribution for connections made the last twelve months*.
 • Adjusted Network EBITDA amounted to SEK 71.1m (58.0) and a corresponding margin of 89% (87), an increase of 23% since last year and 7% since the last quarter.
 • The corresponding Network EBITDA Run Rate amounted to SEK 283.1m (236.4), an increase of 20% since last year and 6% since the previous quarter.
 • ARPU for the period was SEK 360 (326), an increase of 10% compared to last year and 7% compared to the last quarter.
 • The number of households connected was 83,422 (77,400), representing an increase of 8% compared to last year and 1% compared to the last quarter.
 • Net Debt / EBITDA was 7.97x (7.79), compared to bond terms and conditions maintenance level of 12.00x and incurrence level of 10.00x.
 • Interest coverage ratio was 2.25x (2.61), compared to bond terms and conditions maintenance level of 1.75x and incurrence level of 2.00x.

This information is information that Open Infra AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 14.00 CET on November 15th, 2023.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO

+ 46 (0)70-550 30 73, erik@openinfra.com

Pressmeddelande

Stockholm, den 15 november 2023

Open Infra AB (publ) publicerar kvartalsrapport för Q3 2023.

Open Infra AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapport för Q3 2023.

Nedan presenteras en översiktlig summering, vänligen se bilaga för fullständig rapport (engelska).

Översikt januari – september 2023

 • Intäkter från fibernät uppgick till SEK 79,4m (65,8), vilket motsvarar en ökning om 21% jämfört med föregående år och 6% jämfört med föregående kvartal.
 • Justerade intäkter från fibernät proforma uppgick till SEK 80,2m (66,5), vilket motsvarar en tillväxt om 21% jämfört med föregående år proforma och 7% jämfört med föregående kvartal.
 • Justerad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 71,1m (58,0) motsvarande en marginal om 89% (87).
 • Motsvarande annualiserad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 283,1m (236,4), en ökning med 20% jämfört med föregående år och 6% jämfört med föregående kvartal.
 • ARPU för perioden var 360 SEK (326), en ökning med 10% jämfört med föregående år, och 7 % mot föregående kvartal.
 • Antal anslutna hushåll var 83 422 st (74 400), vilket motsvarar en ökning med 8% jämfört med förgående år och 1 % jämfört med föregående kvartal.
 • Nettoskuld / EBITDA var 7,97x (7,79), jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 10,00x, och maintenance nivå om 12,00x.
 • Räntetäckningsgraden var 2,25x (2,61), jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 2,00x och maintenance nivå om 1,75x.

Denna information är sådan information som Open Infra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2023 kl. 14.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com