Open Infra AB (publ) publishes interim financial report for Q2 2023.

Open Infra AB (publ) hereby published the financial report for Q2 2023.

Please see below for an overview and attachment for the full report.

Overview April – June 2023

 • Network revenue amounted to SEK 74.7m (64.6) which represents an increase of 16% compared to last year and 2% compared to the last quarter.
 • Adjusted Network revenue proforma amounted to SEK 75.2m (65.0), which equals a growth of
 • 16% compared to last year proforma and 9% compared to the last quarter.
 • Adjusted Network EBITDA amounted to SEK 66.3m (55.1) and a corresponding margin of 88% (85), an increase of 20% since last year and 10% since last quarter.
 • The corresponding Network EBITDA Run Rate amounted to SEK 268.1m (224.5), an increase of 19% since last year and 3% since the previous quarter.
 • ARPU for the period was SEK 336 (306), an increase of 10% compared to last year and 0% compared to last quarter.
 • Number of households connected was 82,734 (76,297), representing an increase of 8% compared to last year and 2% compared to last quarter.
 • Net Debt / EBITDA was 8.26x (7.68), compared to bond terms and conditions maintenance level of 12.00x and incurrence level of 10.00x.
 • Interest coverage ratio was 2.01x(2.45), compared to bond terms and conditions maintenance level of 1.75x and incurrence level of 2.00x.

This information is information that Open Infra AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 14.00 CET on August 21st, 2023.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO

+ 46 (0)70-550 30 73, erik@openinfra.com

Pressmeddelande

Stockholm, den 21 augusti 2023

Open Infra AB (publ) publicerar kvartalsrapport för Q2 2023.

Open Infra AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapport för Q2 2023.

Nedan presenteras en översiktlig summering, vänligen se bilaga för fullständig rapport (engelska).

Översikt april – juni 2023

 • Intäkter från fibernät uppgick till SEK 74,7m (64,6), vilket motsvarar en ökning om 16% jämfört med föregående år och 2% jämfört med föregående kvartal.
 • Justerade intäkter från fibernät proforma uppgick till SEK 75,2m (65,0), vilket motsvarar en tillväxt om 16% jämfört med föregående år proforma och 9% jämfört med föregående kvartal.
 • Justerad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 66,3m (55,1) motsvarande en marginal om 88% (85).
 • Motsvarande annualiserad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 268,1m (224,5), en ökning med 19% jämfört med föregående år och 3% jämfört med föregående kvartal.
 • ARPU för perioden var 336 SEK (306), en ökning med 10% jämfört med föregående år, och 0 % mot föregående kvartal.
 • Nettoskuld / EBITDA var 8,26x, jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 10,00x, och maintenance nivå om 12,00x.
 • Räntetäckningsgraden var 2,01x, jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 2,00x och maintenance nivå om 1,75x.

Denna information är sådan information som Open Infra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2023 kl. 14.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com