Open Infra AB (publ) publicerar delårsrapport för Q1 2022

Open Infra AB (publ) publicerar härmed den första delårsrapporten sedan marknadsnoteringen av de emitterade obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

Nedan presenteras en översiktlig summering, vänligen se bilaga för fullständig rapport (engelska).

Översikt januari – mars 2022

 • Intäkter från fibernät uppgick till SEK 50m (33) vilket motsvarar en ökning om 50% jämfört med föregående år.
 • Justerade intäkter från fibernät proforma uppgick till SEK 68m (54), vilket motsvarar en tillväxt om 27% jämfört med föregående år proforma.
 • Justerad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 59m (48) motsvarande en marginal om 87% (89).
 • Motsvarande annualiserad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 238m (207).
 • ARPU för perioden var 320 SEK (291), en ökning med 10 % jämfört med föregående år.
 • Nettoskuld / EBITDA var 7,04x, jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 10,00x, och maintenance nivå om 12,00x.
 • Räntetäckningsgraden var 2,63x, jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 2,00x och maintenance nivå om 1,75x.

 

Denna information är sådan information som Open Infra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022 kl. 14.00 CET.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com

 

Open Infra AB (publ) publishes interim financial report for Q1 2022

Open Infra AB (publ) hereby published the first full interim financial report since the listing of the issued bonds on Nasdaq Stockholm.

Please see below for an overview and attachment for the full report.

Overview January – March 2022

 • Network revenue amounted to SEK 50m (33) which represents an increase of 50 % compared to last year.
 • Adjusted Network revenue proforma amounted to SEK 68m (54), which equals a growth of
  27 % compared to last year proforma.
 • Adjusted Network EBITDA amounted to SEK 59m (48) and a corresponding margin of 87 % (89).
 • The corresponding Network EBITDA Run Rate amounted to SEK 238m (207).
 • ARPU for the period was 320 SEK (291), an increase of 10 % versus last year.
 • Net Debt / EBITDA was 7.04x, compared to bond terms and conditions incurrence level of 10.00x, and a maintenance level of 12.00x.
 • Interest Coverage Ratio was 2.63x, compared to bond terms and conditions incurrence level of 2.00x, and a maintenance level of 1.75x.

 

This information is information that Open Infra AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 14.00 CET on May 13th 2022.

 

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO

+ 46 (0)70-550  30 73, erik@openinfra.com