Open Infra AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022

Nedan presenteras en översiktlig summering, vänligen se bilaga för fullständig rapport (engelska).

Översikt januari – december 2022

 • Intäkter från fibernät uppgick till SEK 263,1m (116,7), vilket motsvarar en ökning om 126% jämfört med föregående år och 4% jämfört med föregående kvartal.
 • Justerade intäkter från fibernät proforma uppgick till SEK 266,7m (214,7), vilket motsvarar en tillväxt om 24% jämfört med föregående år proforma och 4% jämfört med föregående kvartal.
 • Justerad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 232,0m (188,8) motsvarande en marginal om 87% (88).
 • Motsvarande annualiserad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 237,3m (209,5), en ökning med 13% jämfört med föregående år och 0% jämfört med föregående kvartal.
 • ARPU för perioden var 326 SEK (303), en ökning med 8% jämfört med föregående år, och 0 % mot föregående kvartal.
 • Nettoskuld / EBITDA var 7,70x, jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 10,00x, och maintenance nivå om 12,00x.
 • Räntetäckningsgraden var 2,69x, jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 2,00x och maintenance nivå om 1,75x.

Denna information är sådan information som Open Infra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023 kl. 14.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com

In English

Open Infra AB (publ) publishes year end financial report for 2022

Open Infra AB (publ) hereby published the year end financial report for 2022.

Please see below for an overview and attachment for the full report.

Overview January – December 2022

 • Network revenue amounted to SEK 263.1m (116.7) which represents an increase of 126% compared to last year and 4% compared to the second quarter.
 • Adjusted Network revenue proforma amounted to SEK 266.7m (214.7), which equals a growth of
  24% compared to last year proforma and 4% compared to the second quarter.
 • Adjusted Network EBITDA amounted to SEK 232.0m (188.8) and a corresponding margin of 87% (88), an increase of 23% since last year and 4% since last quarter.
 • The corresponding Network EBITDA Run Rate amounted to SEK 237.3m (209.5), an increase of 13% since last year and 0% since the previous quarter.
 • ARPU for the period was SEK 326 (303), an increase of 8% compared last year and 0% compared to last quarter.
 • Number of households connected was 77,425 (73,707), representing an increase of 5% compared to last year and 0% compared to last quarter.
 • Net Debt / EBITDA was 7.70x, compared to bond terms and conditions incurrence level of 10.00x, and a maintenance level of 12.00x.
 • Interest Coverage Ratio was 2.69x, compared to bond terms and conditions incurrence level of 2.00x, and a maintenance level of 1.75x.

This information is information that Open Infra AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 14.00 CET on February 15th, 2023.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO
+ 46 (0)70-550 30 73, erik@openinfra.com