Open Infra AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022-12-31.

Idag har koncernen publicerat årsredovisningen för räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31. Hela rapporten finns som bilaga eller att ladda ned på vår hemsida.

Denna information är sådan information som Open Infra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2023 kl. 22.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com

Open Infra AB (publ) publishes Annual report for full year 2022.

Open Infra AB (publ) have today published the Annual Report covering the financial year 2022-01-01 to 2022-12-31. The report is attached and available for download on our website. The report is in Swedish and an English version will follow.

This information is information that Open Infra AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 22.00 CET on May 29th, 2023.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO

+ 46 (0)70-550 30 73, erik@openinfra.com