OPEN INFRA AB (PUBL) INVESTIGATES THE POSSIBILITY TO ISSUE SUBSEQUENT SENIOR SECURED BONDS AND PUBLISHES A TRADING UPDATE IN RELATION TO THE FOURTH FINANCIAL QUARTER

Open Infra AB (publ) (“Open Infra”) announces that it has mandated DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, Sweden Branch (“DNB Markets”) as sole bookrunner to arrange a series of fixed income investor meetings to investigate the possibility of a subsequent senior secured bond issue of up to SEK 400,000,000 (a “Subsequent Bond Issue”) under existing framework of SEK 3,000,000,000 (ISIN: SE0017072358). Open Infra has previously issued SEK 1,900,000,000 under the framework. Subject to, inter alia, market conditions, a Subsequent Bond Issue may follow.

Net proceeds from the contemplated Subsequent Bond Issue will be used to finance the internal acquisition of Open Infra Core 2022 AB containing new fiber connections, and transaction costs.

Roschier Advokatbyrå AB acts as Open Infra’s legal advisor and Advokatfirman Cederquist KB acts as DNB Markets’ legal advisor in connection with the contemplated Subsequent Bond Issue.

In connection with the mandate announcement referred to above, Open Infra publishes the below trading update in respect of its financial performance during the fourth fiscal quarter ending 31 December 2022.

Open Infra AB (publ) Overview January – December 2022:

 • Network revenue amounted to SEK 263.1m (116.7) which represents an increase of 126% compared to last year and 4% compared to third quarter
 • Adjusted Network revenue proforma amounted to SEK 266.7m (214.7), which equals a growth of 24% compared to last year proforma and 4% compared to the third quarter
 • Adjusted Network EBITDA amounted to SEK 232.0m (188.8) corresponding to a margin of 87% (88), an decrease of 1% since last year and increase of 1% since last quarter
 • The corresponding Network EBITDA Run Rate amounted to SEK 237.3m (209.5), an increase of 13% since last year and 0% since the previous quarter
 • ARPU for the period was SEK 326 (303), an increase of 8% compared last year and 0% compared to last quarter
 • Number of households connected was 77,425, an increase of 5% compared to last year and 0% compared to last quarter
 • Net Debt / EBITDA was 7.70x, compared to an incurrence level of 10.00x and a maintenance level of 12.00x as set out in the terms and conditions of the existing above-mentioned bond
 • Interest Coverage Ratio was 2.52x, compared to an incurrence level of 2.00x and a maintenance level of 1.75x as set out in the terms and conditions of the existing above-mentioned bond

Overview of Open Infra Core 2022 (Year end 2022):

 • ARPU for the acquired HCs was SEK 326
 • The number of connected homes (“HC”) that will be acquired through the acquisition of Open Infra Core 2022 is 5,675
 • The penetration rate of the acquired networks was 52%

Open Infra AB (publ) Proforma (including Open Infra Core 2022) – Year end 2022:

 • Adjusted Network revenue proforma amounted to SEK 307.7m
 • The corresponding Network EBITDA Run Rate proforma amounted to SEK 270.2m
 • ARPU Core proforma was SEK 326
 • Number of households connected was 83,100 proforma

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO

Telephone: +46 (0)70-550 30 73

Email: erik@openinfra.com

This information is information that Open Infra is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (596/2014/EU). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08.30 CET on 23 January 2023.

OPEN INFRA AB (publ) UNDERSÖKER MÖJLIGHETEN ATT EMMITTERA YTTERLIGARE SÄKERSTÄLLDA SENIORA OBLIGATIONSER OCH PUBLICERAR EN FINANSIELL UPPDATERING I RELATION TILL DET FJÄRDE FINANSIELLA KVARTALET
 

Open Infra AB (publ) (“Open Infra”) har mandaterat DND Markets, en del av DNB Bank ASA, Svenska Filialen (“DNB Markets”) till sole bookrunner för att arrangera en serie av kreditinvesterarmöten för att undersöka möjligheten att ytterligare emittera seniora säkerställda obligationer upp till SEK 400,000,000 (“Obligationsemissionen”) under bolagets existerande ramverk om SEK 3,000,000,000 (ISIN: SE0017072358). Open Infra har tidigare emitterat SEK 1,900,000,000 under ramverket. Obligationsemissionen kommer genomföras med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Nettolikviden från den tilltänkta Obligationsemissionen kommer användas för att finansiera det interna förvärvet av Open Infra Core 2022 AB innehållandes nya fiberanslutningar, och transaktionskostnader.

Roschier Advokatbyrå AB agerar Open Infra’s juridiska rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB agerar DNB Markets juridiska rådgivare i samband med Obligationsemissionen.

I samband med mandatannonseringen ovan publicerar Open Infra nedan en finansiell uppdatering i relation till det finansiella räkenskapskvartalet med slut 31 December 2022.

Open Infra AB (publ) Översikt Oktober – December 2022:

 • Intäkterna från fibernätet uppgick till SEK 263.1m (116.7) vilket motsvarar en ökning om 126% jämfört med förra året och 4% jämfört med det tredje kvartalet
 • Justerade nätverksintäkter proforma uppgick till SEK SEK 266.7m (214.7), vilket motsvarar en tillväxt om 24% jämfört med föregående år proforma och 4% jämfört med föregående kvartal
 • Justerad EBITDA från fiberintäkter uppgick till SEK 232.0m (188.8) och motsvarande en marginal om 87% (88), vilket motsvarar en nedgång med 1% jämfört med föregående år och en ökning med 1% jämfört med föregående kvartal.
 • Motsvarande annualiserad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 237.3m (209.5), en ökning med 13% jämfört med föregående år och 0% jämfört med föregående kvartal
 • ARPU för perioden var SEK 326 (303), en ökning med 8% jämfört med föregående år och 0% jämfört med föregående kvartal
 • Antalet anslutna hushåll var 77,425 en ökning om 5% jämfört med förra året och 0% jämfört med det senaste kvartalet
 • Nettoskuld / EBITDA var 7.70x, jämfört med obligationsvillkorens incurrence nivå om 10.00x och maintenance nivå om 12.00x vilket är angivet i villkoren för den redan existerande obligationen nämnd ovan
 • Räntetäckningsgraden var 2.52x, jämfört med obligationsvillkorens  incurrence nivå om 2.00x och maintenance nivå om 1.75x vilket är angivet i villkoren för den redan existerande obligationen nämnd ovan

Översikt över Open Infra Core 2022 (Årsslut 2022):

 • ARPU för förvärvade HCs var SEK 326
 • Antalet anslutna hushåll (“HC”) som inkluderas genom förvärvet av Open Infra Core 2022 är 5,675m
 • Penetrationen i det förvärvade fibernätverket var 52%

Open Infra AB (publ) Proforma (Inkluderat Open Infra Core 2022) – Årsslut 2022:

 • De justerade intäkterna från fibernätverk proforma uppgick till SEK 307.7m  
 • Korresponderande run-rate proforma EBITDA från fibernät uppgick till SEK 270.2m
 • ARPU Core proforma var SEK 326
 • Antalet anslutna hushåll uppgick till 83,100 proforma

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stiernstedt, CEO

Telefon: +46 (0)70-550 30 73

Email: erik@openinfra.com

Denna information är sådan information som Open Infra är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 23 januari 2023, kl. 08.30 CET.