Open Infra AB (publ) announces a delay regarding Annual Report for 2023.

Press release

Stockholm, April 30th, 2024

Unfortunately the Annual Report is delayed. New publishing date is as soon as possible, but no later than 24th of May.

This information is information that Open Infra AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 14.00 CET on April 30th, 2024.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO

+ 46 (0)70-550 30 73, erik@openinfra.com

Pressmeddelande

Stockholm, den 30 april 2024

Open Infra AB (publ) meddelar försening av årsredovisning för 2023.

Dessvärre är årsredovisningen för 2023 försenad. Nytt datum för publicering är snarast möjligt, men ej senare än den 24 maj.

Denna information är sådan information som Open Infra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2024 kl. 14.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com