Open Infra AB (publ) announces a delay in the publication of the 2022 Annual Report

Stockholm, April 28th, 2023

Due to extensive adjustment of the valuation principles of our fiber network the final publication of the audited annual report in respect of the financial year 2022 will be delayed. The annual report, which according to the terms and conditions of our outstanding bonds should be published no later than April 30th, 2023, will instead be published May 28th, 2023. The revised principles used for valuation of the fiber network according to IFRS14 will not have a major impact on the total financial figures.

This information is information that Open Infra AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 16.00 CEST on April 28th, 2023.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO

+ 46 (0)70-550 30 73, erik@openinfra.com

Pressmeddelande

Stockholm, den 28 april 2023

Open Infra AB (publ) annonserar försenad publicering av årsredovisningen avseende 2022

På grund av omfattande justering av våra värderingsprinciper avseende fibernätet kommer publiceringen av den reviderade årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2022 bli fördröjd. Årsredovisningen, som enligt obligationsvillkoren för våra utestående obligationer ska publiceras senast den 30 april 2023, kommer istället att publiceras den 28 maj 2023. De nya värderingsprinciperna för fibernätet enligt IFRS14 kommer inte ha någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning.

Denna information är sådan information som Open Infra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 16.00 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com