Nu får de sista områdena i Bollebygd fiber – 610 hushåll beräknas ha sin fiber ansluten innan årsskiftet

Idag, ett år och ca en månad från beställning, har 55 hushåll i Bollebygd fått sin fiberanslutning driftsatt. Det är fastigheter som väntat länge på sin fiber. Nu fortsätter vi. Vi kommer att driftsätta totalt 610 hushåll löpande fram till årsskiftet 2021/2022.

20 mil fiberkabel genom Bollebygds landsbygd

Områdena i Bollebygd där Open Infra förlägger fiberkabel i är framför allt landsbygd. Det betyder att det är längre sträckor att gräva och förlägga kabel än i mer tätbebyggda områden. Hittills har vi grävt ned 60 000 meter kabel och när vi är klara kommer vi att ha grävt totalt 200 000 meter, det vill säga 20 mil.

Ungefär 400 privata markägare är berörda och vi vill rikta ett stort tack till alla dessa markägare som upplåtit sin mark så att fler i Bollebygd kommun kan få sig en fungerande fiberanslutning. Utan er hade det inte varit möjligt att leverera fiber till alla dessa hushåll i tid. Även Bollebygd kommun har varit öppna och tillmötesgående med kabelplanering och nödvändiga tillstånd.

– Det svåra med projekt som Bollebygd är att det är många meter som ska grävas på kort tid. Därför var det extra viktigt att få kontakt alla markägare snabbt. Vi hade flera informationsmöten i flera omgångar där gick vi genom hur markavtalet är utformat och hur vi tänkt dra fiber. Majoriteten av markägarna var med på hur vi tänkte och gav sitt godkännande snabbt. Utan markägarna snabba respons hade vi inte kunnat ha flera sammanbundna grävsträckor med sex aktiva schaktlag samtidigt, säger Ahmed Zohair som är Open Infras ansvarige projektledare för fiberutbygganden i Bollebygd.

– Nu exekverar vi enligt plan, snart har vi fiber till hela Bollebygd vilket gör mig både glad och stolt, säger Michael Plogell, kommunstyrelsens ordförande i Bollebygd som länge arbetat för att hela Bollebygd ska få fiber.

Områdena är indelade i etapper

För att hantera fiberutbygganden i Bollebygd har vi valt att dela in områdena i etapper. Vi valde att börja med området som kallas etapp 2, där började vi gräva på tomt och i området för att bygga fibernätet i mars 2021. De hushåll som får sin fiber driftsatt nu i juli 2021 ingår i etapp 2 med ca 200 hushåll.

Men eftersom kopparnätet börjar släckas för vissa hushåll som tillhör etapp 3 redan under hösten valde vi att även påbörja arbetet etapp 3 så snabbt som möjligt. Just nu pågår grävning i området för att bygga fibernätet. I etapp 3 ingår 134 hushåll.

I etapp 4 är det snart dags för installation och tomtgrävning, samtidigt sätter vi de sista detaljerna för grävning av fibernätet i området. I det här området saknas något enstaka markavtal, men så snart det är godkänt kommer vi att börja gräva. Som det ser ut nu bör det bli av i sensommar/höst.

För etapperna 2-4 har vi fått beviljat projektstöd av Jordbruksverket för att bygga bredbandsnät på landsbygden. För etapp 1 har vi ansökt om projektstöd för bredbandsutbyggnad hos Post- och telestyrelsen. Etapp 1 berör 164 hushåll och även där saknas något enstaka markavtal, men så snart det är på plats rullar vi ut maskinerna för att bygga fibernätet. Som det ser ut nu kommer det att ske i sensommar/höst.

För att vara så effektiva som möjligt har vi valt att tomtgräva och installera kundutrustning samtidigt. Parallellt med det arbetet pågår arbetet med utbyggnaden av fibernätet i alla etapper. Det här är det vanligaste sättet att bygga fiber för att effektivisera arbetsresurser och tiden så mycket som möjligt. Vi vet att det kan vara en lång väntan när man väl bestämt sig för att skaffa fiber, och det är vår uppgift att leverera fibern inom så rimlig tid som möjligt.

Extra komigång-service

Vi erbjuder alla hushåll Bollebygd en kostnadsfri komigång-service där vi går igenom allt rörande internetanslutningen. Vi mäter hastigheten och hjälper till att installera utrustning som router/trådlöst nätverk, meshlösning och TV-box. Vi går igenom vanliga åtgärder och felsökning och hur man felanmäler en tjänst som inte fungerar.

Vid besöket har vi med oss routrar, mech, hemlarm, extra kablar och annat som kan behövas i ett hushåll med fiberanslutning. Utrustning och extra kablar som kan köpas direkt till en rimlig peng på plats. Självklart installerar vi och ser till att det fungerar också. Vi använder handsprit före och efter varje besök och vi har med oss munskydd.

Vi vill återigen tacka alla hushåll, markägare, Bollebygds kommun, leverantörer och underentreprenörer. Utan er hade vi inte kunnat driftsätta de första hushållen inom rimlig tid. Nu ser vi till att få upp de sista 555 anslutningarna!