Många frågor om systembytet som skedde förra veckan

Med anledning av många frågor kring systembytet i förra veckan ska vi försöka förklara vad vi gjorde, varför vi gjorde det och hur det gick.

I förra veckan genomförde vi ett mycket omfattande systembyte i vårt nät. Vi bytte ut hela infrastrukturen som styr vilka bredbands- och TV-tjänster du ska ha tillgång till. Det är ett extremt känsligt och viktigt system eftersom det styr varje kunds tjänst varenda gång man ansluter sig. Att flytta över tjänster som tillhör ca 50 000 hushåll är en komplicerad åtgärd och något som orsakar avbrott i tjänsterna. Därför skedde migrationen nattetid och tidigt på morgonen den 24 juni kopplade vi igång tjänsterna stegvis. Redan kl 7.00 var majoriteten av tjänsterna igång utan anmärkning.

Men ca 450 tjänster gick inte att läsa in i systemet. Vid närmare felsökning har det visat sig vara olika orsaker till det och nästan alla tjänster behöver felsökas och hanteras manuellt av oss, vår tekniske systempartner och även ibland tjänsteleverantörerna. Vi har hittills hanterat och löst ett hundratal felinläsningar och fortsätter löpande att lösa fler.

Om din tjänst inte fungerar ska du alltid höra av dig till din tjänsteleverantör. De kommer i sin tur skicka en felanmälan till oss med all information vi behöver för att kunna felsöka. När ärendet är löst meddelar vi det till din tjänsteleverantör som i sin tur hör av sig till dig och du kommer att få eventuell driftavbrottsersättning av dem.

Så vad vill vi åstadkomma med det nya systemet? Jo, tidigare har Open Infra hanterat alla aktiveringar och tjänstebyten åt alla tjänsteleverantörer i vårt nät, det har varit hundratals varje vecka. Men i det nya systemet kan din tjänsteleverantör göra det själv utan att behöva gå via oss. Din tjänsteleverantör har i det nya systemet också tillgång till att göra mer teknisk felsökning själv. Vår förhoppning är att detta ska minska ledtider och effektivisera felsökningar och göra det snabbare för dig att få svar och åtgärd om något inte fungerar som det ska. Vår ambition är att underlätta för tjänsteleverantörerna att ta hand om dig som kund.

Till er som just nu har driftavbrott orsakat av systembytet vill vi bara beklaga den olägenhet det skapar att inte ha tillgång till internet. Vi jobbar intensivt på att få upp era tjänster, men det tar tid. Det finns ingen magisk på-knapp att använda när det gäller world wide web, inte än i alla fall. Så håll ut lite till.

 

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74


Följ oss!
Skriv upp dig för senaste nytt!
Twitter
LinkedIn
Facebook