LRF och Open Infra vill förbättra kommunikationen med markägare

Stort tack till LRF - Lantbrukarnas Riksförbund som i förra veckan kom på besök för att prata om information och kommunikation med markägare. Det blev en insiktsfull och lärorik dag.

LRF – Lantbrukarnas riksorganisation är en partipolitisk obunden intresse- och företagarorganisation inom de gröna näringarna. De har ca 128 000 medlemmar. Flera av LRF:s medlemmar är berörda av fiberutbyggnaden som pågår runt om i landet. Open Infra har årligen en dialog med tusentals markägare. Ju längre ut på landsbygden och glesbygden fibern ska, ju fler markägare är det i förhållande till hus som ska anslutas.

Personlig markägarkontakt

De som arbetar med markavtal kallas markberedare hos Open Infra och är den part som markägaren har kontakt med under avtalsskrivningen. Det är ett tjugotal personer som arbetar med markavtal.

När markavtalet är godkänt ser Open Infra till att hålla markägaren informerad om fiberutbygganden och när det är dags för bland annat grävstart och slutbesiktning. Minst en gång i månaden kommer en uppdatering om läget.

”Tiden är knapp”

LRF:s informationsmöte gav en del nya insikter för hur markägarna upplever beredningsfasen och vi tar med oss många goda råd i det fortsatta arbetet med beredning inför fiberutbyggnad. De vanligaste frågorna handlar om vad som ingår i ersättningen och förläggningsdjup. En vanlig kommentar är också att markägarna upplever det som stressigt att skriva under markavtalet och att de får för lite betänketid.

Jag har full förståelse för att man kan känna att tiden är knapp, men det är den också. Inhämtning av markavtal är en del av beredningsfasen och det betyder att leveranstiden för 24 månader har börjat ticka ned. För att kunna leverera i tid behöver vi komma i gång med grävning så snart som möjligt, säger Christos Sakalakis, ansvarig för Open Infras markberedare.

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74