Kunder är oroliga för att de inte ska få fiber när deras kommun inte tillämpar öppen konkurrens

Oroliga kommuninvånare från Emmaboda har hört av sig till Open Infra för att de inte får välja sin egen fiberleverantör i sin kommun. Enligt kommunens hemsida finns ingen möjlighet för kommuninvånarna att välja privata fiberaktörer.

– Både jag och kundtjänst har tagit emot samtal från oroliga kommuninvånare i Emmaboda som önskar fiber från annan part än av kommunen. De berättar att kommunen endast hänvisar till deras egna fibernät, eller Emmaboda Energis nät, och inte främjar den sunda konkurrens som bör råda i Sveriges kommuner, säger Anya Alenberg, kommunikationschef på Open Infra.

Emmaboda kommun har på sin hemsida meddelat att ett företag saknar samarbetsavtal med kommunen och menar därför att företaget ägnar sig åt oseriös försäljning. Om kommunen nu menar att företaget är Open Infra, så stämmer det att vi inte har ett så kallat ”samarbetsavtal”, men kommun och fiberleverantör behöver alltid samarbeta kring tillstånd för gräv och schakt på kommunal mark för att följa regeringens bredbandsstrategi.

Fibermarknaden är och ska vara öppen och konkurrensutsatt, det fastslår Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt den 17 december 2020, i en dom mot Hässleholms kommun. Domstolen skriver att ”I samband med att Hässleholms kommun beslutade att själv bygga fibernät i kommunen upphörde kommunen med att träffa markavtal med privata företag som också ville lägga fiberkabel. Eftersom tillgång till kommunal mark är nödvändig för att konkurrera effektivt om att etablera och sälja fiberanslutningar har därmed de privata företag som inte redan hade träffat markavtal stängts ute från marknaden.” Patent- och marknadsdomstolen menar i sin dom att Hässleholms kommun får inte vägra privata företag tillgång till kommunal mark för att gräva ned fiberkabel för bredband. Domen innehåller även ett vite om 25 miljoner om kommunen fortsätter att tillämpa konkurrensbegränsande förfaranden.

Det ska således inte finnas någon konflikt mellan Open Infra och Emmaboda kommun om vem som får leverera fiber till deras kommuninvånare.

Privatpersoner har i Sverige rätt att välja fiberleverantör och tjänsteleverantör själva, oavsett vilken kommun de bor i. Open Infra träffar ofta privatpersoner runt om i landet som berättar om stängda fibernät som snabbt blir eftersatta när det handlar om tekniskt underhåll och utveckling, om avgifter på tusentals kronor för att höja hastigheten och att utbudet av tjänsteleverantörer är väldigt begränsat. Det är inte den bilden av fiberutbygganden som Regeringen, Post- och telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt Konkurrensverket hade när de satte målen för bredbandsutbyggnaden i Sverige är 2009.

– Open Infra värnar om öppen fiber och rätten för privatpersoner att välja själva. De kunder som har signerat avtal med oss om fiberanslutning ska känna sig trygga med att de kan få fiber. När det är dags att gå in i leveransfasen kommer vi att kontakta kommunen för de erforderliga tillstånd som behövs, säger Johan Sundberg, vd och grundare för Open Infra.

 

 

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74