Hushållen i Heby kan räkna med fiber till jul och nyår

De flesta av hushållen beställde sin fiber i augusti 2020 och nu ett år senare börjar det äntligen dra ihop sig och vi har driftsättningarna i sikte till jul och nyår.

Det har tagit lite tid med tillstånden men nu är de äntligen på plats och vi är redo att göra vad vi kan så att 90 hushåll får sin fiberanslutning innan året är slut.

– Trafikverkets tillstånd är godkänd för borrning under riksvägen. Kommunen har godkänt vår schaktansökan och vi planerar grävstart är om en vecka. Installationer och tomtgrävningar kommer att ske löpande kommande veckor och målet är att driftsätta samtliga 90 fastigheter innan årsskiftet, säger Sebastian Slagbrand, projektledare för fiberutbygganden i Heby tätort.

Vem ska man kontakta om man har frågor om projektet?
– Det bästa är att mejla eller ringa kundtjänst, de kan svara på mycket och de kontaktar mig om jag behöver kontakta någon i området. Jag önskar att jag kunde ta alla samtal och frågor, men jag behöver fokusera på att projektet flyter på så bra som möjligt. På Open Infra har varje projektledare flera projekt igång samtidigt. Men om man skickar ett mejl till kundtjänst med adressen det gäller, kontaktinformation och vad det gäller så brukar jag eller en handläggare återkoppla så snart det bara går, säger Sebastian Slagbrand.

De allra flesta fastigheterna kommer att driftsättas under samma vecka omkring vecka 50–51.

Morgongåva fick fiber på fyra månader

Open Infra har tidigare i år byggt fiber i Morgongåva, en tätort i Heby kommun, till 120 hushåll. De flesta beställde fiber i juni 2021 och hade en fungerande länk i september 2021, det är en leveranstid på 4 månader från försäljning till driftsättning. Anledningen till en så pass snabb leverans var att Heby kommun hanterade tillstånden med kort handläggningstid och att de privata markägarna återkopplade med sina godkännanden snabbt.

Komma igång med bredband och slutbesiktning

När allt är grävt, installerat och driftsatt kommer vi att gå igenom hela området i en slutbesiktning innan vi är helt klara. Det är viktigt att prova sin fiberanslutning så snart som möjligt, då kan vi hitta och åtgärda fel medan vi har personal kvar i området. Vi brukar säga att de två första veckorna från driftsättning ska kunden anmäla fel till oss, sedan ska felanmälan göras till sin bredband- eller TV-leverantör. De gör en felsökning av sin tjänst och om det finns tillhörande utrustning, såsom till exempel TV-box, som behöver åtgärdas. Om felet skulle visa sig vara i nätet kommer de att eskalera felanmälan vidare till oss för djupare felsökning och åtgärd.  Bredband- eller TV-leverantören meddelar sedan kunden när det är åtgärdat.

Vi vill tacka alla hushåll, markägare, Heby kommun, leverantörer och underentreprenörer för ett mycket bra samarbete. Nu ser vi till att 90 hushåll får sin fiber till jul och nyår.

Kontakt Open Infra

kundtjanst@openinfra.com
Helgfria vardagar kl 8:00-17:00

010-492 71 00
Helgfria vardagar kl 8:30-12:00

Kontaktformulär och felanmälan
openinfra.com/kundtjanst 

Hebys webbplats

heby.se (bredband)

  • Fiber i Heby tätort, Heby kommun
  • Antal hushåll: 90
  • Grävmeter: 7 900 meter
  • Berörda markägare: kommunen och ca 10 privata
  • Beräknad driftsättning: december 2021
  • Fiber i Morgongåva tätort, Heby kommun – anslutet till internet i september 2021
  • Antal hushåll: 120
  • Grävmeter: 7 500 meter
  • Berörda markägare: kommunen och ca 7 privata
  • Tid från försäljning till driftsättning: ca 4 månader