Hässleholms landsbygd behöver bara vänta 6 månader på fiberanslutning

I november 2021 tilldelades Open Infra stödmedel för att nå de hushåll, fritidshus och företag som ligger långt ut på landsbygden och som ännu inte har en stabil fiberuppkoppling. Byggnation och leverans är redan igång på flera orter.

Försäljningen för stödmedelsområden startade officiellt i december 2021. Ett av PTS-kraven var att alla adresser som blivit stödmedelsberättigade skulle finnas sökbara för beställning senast sista december och det fanns de.

Fiberutbygganden i stödmedelsområdet Mejarp och Mölleröd, i Hässleholms kommun berör 70 hushåll på landsbygden från Gundrastorp, runt sjöarna Malmsjön och Skärsjön och mot Mölleröd och Stavshult går enligt plan. I februari hade vi försäljningsrepresentanter i området som informerade hur vi hade tänkt förlägga fiberkabeln.

Axel Haglund som ansvarade för områdets privatkundsbeställningar och Per Thomsen som ansvarar för markupplåtelseavtalen berättar att fler aktörer genom åren lovat fiber, men att inget blivit levererat.

 – Så visst var de boende något "luttrade" på fiber till en början. Men det vände relativt snabbt och stämningen blev mycket god. Det gjorde att vi snabbt kunde gå över till den sista beredningen och sedan byggfasen, säger Axel Haglund.

Ungefär 34 kilometer fiberkabel kommer att vara nedgrävd när vi är klara, något som berör ungefär 106 privata markägare.

De flesta beställningarna gjordes i februari och mars 2022 och just nu pågår inbokning av installation av fiberboxar och tomtgrävning.

– Om planen håller beräknas driftsättning ske i augusti, då har det gått ca 5 till 6 månader från beställning till driftsättning, säger Amir Hassan som ansvarar för byggnadsfasen i området.

Fiber med stödmedel i Mejarp, Mölleröd, Hässleholms kommun

Antal hushåll, fritidshus och övriga fastigheter: 70
Grävmeter: 34 000 meter
Berörda markägare: kommunen och ca 106 privata markägare

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74