Fiberutbyggnad på landsbygd utan stöd – Stadsnätsbolagets nya produkt

Bolagsgruppen Nätbolaget med grävföretaget Svensk Infrastruktur, nätoperatören ”Stadsnätsbolaget” och kommunikationsoperatören ”Öppna Stadsnät” bygger om sin struktur inför 2016.

Nye vd:n i bolagsgruppen Stefan Tengvall, som tidigare varit vd på Ownit i vilket han skapade Sveriges nöjdaste bredbandskunder har tillsammans med ägare och styrelse antagit samma utmaning med Nätbolaget, allt för att bygga Sveriges ledande leverantör av fiber. Stefan Tengvall har lanserat arbetsnamnet Fiber 2.0, där Stefan tillsammans med grundaren och tidigare operativa chefen på Svensk Infrastruktur Johan Sundberg rekryterat in ett vad de kallar ett ”dreamteam” med målsättningen att vara Sveriges ledande leverantör av digital infrastruktur.

Dreamteamet rekryterat
Det nya teamet innehåller ny kundtjänstchef, ny projektchef, ny säljchef, ny ekonomichef, ny teknikchef och en helt ny projektgrupp. Totalt har 12 personer rekryterats som en första grund till den nya satsningen som görs inom Stadsnätsbolaget och innefattar två nya produkter. För att fortsätta vara ledande och banbrytare inom fiberutbyggnad har dreamteamet rekryterats in från personal som kommer från andra branscher.
– Alla bolag i branschen tänker och jobbar likadant, rekryterar endast från varandra och ska vi fortsätta utmana och vara ledande inom detta behöver vi tänka nytt och kreativt. Därför behövs nya infallsvinklar på alla utmaningar, säger Johan Sundberg.

Tuff utmaning
– Vårt mål är tydligt, vi ska hjälpa alla kommuner att nå sin bredbandsstrategi utan stöd och främja utvecklingen av digitala samhällstjänster. Det är en extremt tuff utmaning och det stimulerar oss, för det skapar inte bara ett bra bolag att arbeta i det skapar framgång för Sverige gällande tillgång och utveckling av digitala samhällstjänster, avslutar Johan Sundberg.

Dessa två produkter lanseras:

-Landsbygdsnät – hjälper kommunen med utbyggnad på landsbygd utan stöd

-Digital stad – konceptet där vi tillsammans med kommuner och marknadens leverantörer av digitala tjänster tillsammans levererar digitala välfärdstjänster till kommuninvånarna.

Fiber 2.0
Bolagsgruppen har under en tid arbetat med konceptet Fiber 2.0 där de samlat all kompetens, kunskap och erfarenhet gällande fiberutbyggnad för att fortsätta vara en av Sveriges mest kreativa och drivkraftiga nätbyggare. Ambitionen har aldrig varit att bli störst men att fortsätta vara banbrytare och hitta vägar som sedan andra aktörer kan följa, så att Sverige kan nå sitt mål med 90 % anslutning till 2020. Precis på samma sätt som när bolaget som första privata aktör på allvar visade vägen i norra Stockholm gällande fiber till villor utan stöd 2008 och 2009. Under 2011-2013 har stora telekombolag och riskkapitalister tagit fram liknande villasatsningar och idag råder det full konkurrens på den marknaden.
– Nätbolaget har valt en väg utan styrning från börsen eller riskkapital vilket gör att kreativitet, engagemang och kunskap är vår väg till framgång. Vi har varit ledande där och om vi skall fortsätta vara det måste vi fortsätta utvecklas, säger Johan Sundberg.
– Att få ta klivet och utveckla del för del inom denna koncern och se vilka framsteg som skett senaste året är enormt kul. Det är mycket arbete men vi ser verkligen resultatet och vi är inte nöjda förrän vi är marknadens ledande leverantör inom detta. Precis som med Ownit ska vi ha marknadens bästa rykte och nöjdaste kunder, avslutar Stefan Tengvall.

 

Nätbolaget består av

Stadsnätsbolaget Sverige AB
Förvaltar ett av Sveriges största fibernät som sträcker sig i 19 kommuner och förser 60 000 fastigheter, villor, brf:er, företag, offentliga verksamheter, med en öppen och neutral fiberaccess.

Svensk Infrastruktur AB
Arbetar med grävning av fiber i Mälardalen. Bolaget har sedan 2009 arbetat med att gräva fram fiber till villor i främst Mälardalen. Från och med 2016 kommer Svensk Infrastruktur arbeta vidare i endast Mälardalen med sin fiberutbyggnad.

Öppna Stadsnät AB
En neutral kommunikationsoperatör som inte ägs eller kontrolleras av någon av de stora telekomaktörerna. Bolaget driver nät i 7 kommuner och har avtal med tjänsteleverantörerna Com Hem, Bredbandsbolaget, Ownit, Viasat, AllTele, Bredband2, Tyfon, T3, Universal, Bahnhof, m.fl.

Totalt sysselsätter bolagsgruppen cirka 250 personer och gräver 5 km per dag, förser lite över 100 svenska hushåll med fiber varje dag. Total omsättning i gruppen uppgår till knappt 200 Msek 2015.