Fiberinfrastruktur byggs ut till 3 800 hushåll i Stockholms stad

Projektet påbörjades för snart ett år sedan och nu är alla detaljerna klara och grävningen pågår för fullt. Första etappen innefattar hushåll i Hässelby, Vällingby och Spånga i norra Stockholm.

I Stockholms stad är ca 90 procent av alla hushållen uppkopplade med modern digital infrastruktur. Återstår gör landsbygden, skärgården samt de sista, byggtekniskt svåra objekten i Stockholms stad. Ofta mindre kvarglömda områden där det varit svårt med tillstånd, markägare eller liknande.

Stadsnätsbolaget bygger under vår och sommar ut digital infrastruktur till 3 800 fastigheter inom Stockholms stad. Projektet påbörjades för snart ett år sedan och nu är alla detaljerna klara och grävningen pågår för fullt. Första etappen innefattar hushåll i Hässelby, Vällingby och Spånga i norra Stockholm.

-Stockholms stad har en vision gällande digitala samhällstjänster – skall den bli verklighet måste alla ha tillgång till modern digital infrastruktur. Därför känns det bra att lösa dessa områden, ett efter ett. Vi har lång erfarenhet och sitter på mycket kunskap inom bolagsgruppen, därför känns det helt rätt att vi skall lösa dessa mindre och riktigt knepiga projekt säger Robin Fransson, ansvarig på Stadsnätsbolaget för utbyggnaden.

Senaste åren har det varit tuff konkurrens i tätorterna. Alla enklare områden är nu utbyggda, och de flesta marknadsaktörer har nu avslutat sin satsning på att bygga ut fiber i Sverige.

– Vi gillar utmaningen med komplexa projekt. Precis som när vi startade bolagsgruppen 2008, då komplexiteten också låg i att få ihop projekten, ser vi en intressant marknad i ytterligare ett par år säger Johan Sundberg, vd på Stadsnätsbolaget.

Entreprenör för projektet i Stockholms stad är Netel, som har stor erfarenhet av denna typ av projekt.

– Vår kompetens lämpar sig väl för denna typ av projekt, eftersom det ställs hårda krav gällande utförande och återställning i Stockholms stad. Vi är klara med delar av projektet och det har fungerat väldigt bra för alla inblandade, säger Niklas Nilsson på Netel.

Stadsnätsbolaget är en del i bolagsgruppen Nätbolaget.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur som jobbar med byggnation av digitala fiberinfrastrukturer, samt kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät som sköter driften av infrastrukturerna. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation.