Fiber till flertalet hushåll innan midsommar i stödmedelområdena Eslöv, Höör och Eskilstuna

I november 2021 tilldelades Open Infra stödmedel för att nå de hushåll, fritidshus och företag som ligger långt ut på landsbygden och som ännu inte har en stabil fiberuppkoppling.

Försäljningen startade i december 2021 och i områdena Kastberga, Eslöv, Jularp, Höör och Askholmen i Eskilstuna var intresset stort och något som bidrog till att beställningarna snabbt rullade in. Det betydde i sin tur att vi snabbt kunde komma i gång projektering, kontakta alla privata markägare som skulle bli berörda, boka upp gräventreprenör, boka tider för tomtgrävning och installationer samt ansöka om nödvändiga tillstånd.

Nu några dagar innan midsommar 2022 kan vi meddela att 49 hushåll i dessa områden är bredbandsuppkopplade och fler kommer löpande.

I Kastberga, Eslöv kommun gjordes de flesta beställningarna i december 2021 och januari 2022. Installation har skett framför allt i februari medan tomtgrävningen påbörjades i mars. Den som fått vänta kortast tid beställde 1 mars 2022 och blev driftsatt 17 juni, det är ca 6 månader.

I Jularp, Höörs kommun gjordes de flesta beställningarna i december 2021. Installation har skett framför allt under mars och juni, medan tomtgrävningen påbörjades i april. Den som fått vänta kortast tid beställde 31 december 2021 och blev driftsatt 17 juni, det är ca 6 månader.

I Askholmen, Eskilstunas kommun gjordes de flesta beställningarna i februari och mars 2022, och de allra flesta var installerade under maj och den 15 juni driftsattes de första anslutningarna. Den som fått vänta kortast tid beställde 21 mars och blev driftsatt 14 juni, det är ca 3 månader.

Bredbandsutbyggnaden fortsätter och vi inom kort presentera ytterligare kommuner som får sina efterlängtade fiberanslutningar på landsbygden.

Fiberfakta om stödmedelområdena i Eslöv, Höör och Eskilstuna

Fiber med stödmedel i Kastberga, Eslöv kommun
Antal hushåll, fritidshus och övriga fastigheter: 71 varav 29 är driftsatta
Grävmeter: 40 000 meter
Berörda markägare: kommunen och ca 70 privata markägare

Fiber med stödmedel i Jularp, Höör kommun
Antal hushåll, fritidshus och övriga fastigheter: 68 varav 16 är driftsatta
Grävmeter: 16 600 meter
Berörda markägare: kommunen och ca 30 privata markägare

Fiber med stödmedel i Askholmen, Eskilstuna kommun
Antal hushåll, fritidshus och övriga fastigheter: 30 varav 4 är driftsatta
Grävmeter: 16 700 meter
Berörda markägare: kommunen och ca 20 privata markägare

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74