Efter flera tidigare försök, nu får hushållen i Hofors sin fiber

Arbetet med fiberutbygganden i Hofors flyter på bra trots att det varit flera utmaningar på vägen i form av försenade markavtal, vinterns antågande, fornlämningar och misslyckade borrningar.

Uppdatering 2021-12-07 kl 11:20 I tidigare version stod det att endast 60 ytterligare hushåll skulle få fiberanslutning innan årsskiftet. Ny uppgift är att vi siktar på att driftsätta fiber till 230 ytterligare hushåll (av totalt 461).

Open Infra är inte först i områdena i Hofors som nu ska få fiber. Både IP-Only och Skanova (Telia) har varit i dessa områden tidigare men inte lyckats ta det ända fram till driftsättning. Frågan är nu om Open Infra kommer att lyckas.

Kommer hushållen i Hofors att få fiber innan året är slut?

– Det återstår en del grävning i några etapper men vi har maskinetablerat ytterligare 3–4 grävmaskiner i vardera projekt för att säkerställa att större delen av våra kunder får sin fiber driftsatt innan årsskiftet, några kommer dock få vänta en bit in på det nya året, säger Sebastian Slagbrand som är projektledare för fiberutbygganden till 641 hushåll i Hofors.

Totalt handlar det om 406 privata markägare som är inblandade i fiberutbygganden i Hofors, plus en del kommunala sträckor som kommunen ansvarar för. Hur har samarbetet med de privata markägarna fungerat?

– Samarbetet har fungerat bra! Vi har varit tvungna att justera framföringsvägen i vissa områden men när vi förklarat varför och vad som hindrar en annan väg så har alla varit väldigt behjälpliga och förstående. Det har varit ytterst få klagomål och synpunkter. De synpunkter som framkommit har vi kunnat lösa gemensamt på ett bra sätt som funkat för båda parter. Men ett tag hade vi faktiskt problem med markavtal för ett par större områden i Hofors-området. Då trodde jag att två etapper inte skulle bli grävt över huvud taget i år, men nu har vi lyckats lösa det och vi siktar på att driftsätta ca 230 hushåll ytterligare innan årsskiftet, 151 hushåll är redan driftsatta. Även samarbetet med Hofors kommun har fungerat bra och smidigt, vi har fått till de tillstånd vi behövt utan svårigheter eller större dröjsmål, säger Sebastian Slagbrand.

Markägarna är en av de viktigaste parterna i fiberutbyggnaden i Sverige. I Hofors är det 406 privatpersoner med mark som upplåtit sträckor för att grannar, företag och föreningar ska ha möjligheten att kunna ta del av en infrastruktur som idag är lika viktig som el, vatten, avlopp och telefoni. Det är många intressen att ta tillvara på och det krävs en stor portion diplomati från alla inblandade. Ibland kan det vara så att en markägare vill att kabelsträckan ska ”gå ut” i en sydostlig del av dennes mark, medan den angränsande markägaren vill ha ingången på motsatt sida på sin mark. I Hofors har markägarna varit engagerade och lösningsinriktade för att kunna få fram fibern till flera delar av Hofors, och Open infra vill rikta ett extra stort tack till alla markägare.

Vilka utmaningar har du stött på längs vägen?

– Vi har haft några misslyckade borrningar under Trafikverkets vägar, vilket har krävt omprojekteringar av framföringsvägen. Detta har vi lyckats få till på 80% av platserna, vilket har resulterat i att vi sluppit AT-borra (borra genom berg) på de platser där vanlig JT-borrning misslyckats. Vi har även haft möjlighet att nyttja elverkets befintliga kanalisation på en del platser där vi misslyckats med JT-borrningar, b la under större vattendrag, säger Sebastian Slagbrand.

Fornlämningar som kan hindra fiberutbygganden

I Hofors finns det sträckor som går nära och mittibland fornlämningar. Fornlämningar kan utgöra besvärliga hinder men i det här fallet har allt gått bra. Sebastian och grävteamet har haft en nära och bra dialog med arkeologerna på Länsstyrelsen Gävleborg för att hitta en väg framåt.

– De har varit väldigt lösningsorienterade och kunnat ge mig snabba beslut. Stor eloge till Länsstyrelsen Gävleborg! säger Sebastian Slagbrand.

  • Fiber i Hofors
  • Antal hushåll: 461 varav 151 är driftsatta hittills och ytterligare 230 beräknas bli driftsatta innan årsskiftet
  • Grävmeter: 121 343
  • Berörda markägare: kommunen och 406 privata markägare