Bredband2 tar över Th1ngs privattjänster

Den 26 oktober meddelade Bredband2 att de förvärvar Th1ngs privatkundsandel och från och med den 3 december har Th1ng inga privattjänster att erbjuda på Open Infras marknadsplats, istället är du välkommen att se vad Bredband2 har att erbjuda.

Om Bredband2

Bredband2 är en etablerad tjänsteleverantör som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser de till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter.

Men för Bredband2 handlar relationen till sina kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att lyssna på sina kunder, på varandra och på omvärlden kan de erbjuda vad kunderna verkligen vill ha. Vilket är lika självklart som deras strävan efter att ge en positiv upplevelse av att kommunicera, lära och underhålla på ett tryggt och säkert sätt.

openinfra.com/marknadsplats