Bollebygds kommun väljer Open Infra för att ansluta hushåll på landsbygden

Det handlar om ca 1 000 hushåll i Bollebygds landsbygd som fortfarande saknar fiber, men som snart kommer att få ta del av snabbare och stabilare bredband.

Bredbandsutbyggnaden i Bollebygd är till stora delar färdigutbyggd, det är bara delar av landsbygden som fortfarande saknar fiber. Under ett extrainsatt möte den 20 april beslutade kommunstyrelsen att teckna avtal med Open Infra för att skapa möjlighet för en god bredbandsutbyggnad i kommunen och den 30 april blev samverkansavtalet undertecknat av båda parter.

Vi kommer att påbörja och genomföra projekten under 2020–2022. Det handlar om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd och det är framförallt de nordöstra och sydliga delarna av kommunen som är berörda. Områdena kommer att delas in olika etapper och de boende kommer att få information om vad som gäller för just dem redan den här veckan.

-Vi är glada över att få färdigställa Bollebygds landsbygd med fiberinfrastruktur, något som blir allt viktigare ju mer samhället digitaliseras med allt från doktor online till att göra bankärenden, säger Johan Sundberg, vd och grundare av Open Infra.

Avtalet mellan Bollebygds kommun och Open Infra är en komplettering till avtalet som kommunen sen tidigare har med TeliaSonera.  Målet är att bygga god bredbandstäckning på landsbygden i enlighet med regeringens bredbandsmål som säger att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s senast år 2020. År 2025 är målet att 98 % av Sverige ska ha tillgång till 1Gbit/s.

– Kommunens syfte med att teckna ett samverkansavtal är att få en så snabb och omfattande utbyggnad som möjligt och därför har kommunen valt att teckna avtal med Open Infra, säger kommunalråd Michael Plogell.

Bredbandsutbyggnaden är en strategiskt viktig fråga för kommunen då tillgång till ett snabbt, stabilt och robust bredband är viktigt ur demokratisynpunkt.

 

Kontakt för fiberutbyggnad i Bollebygd:
Per Hagehammar
Bredbandssamordnare
070-570 85 00
per.hagehammar@gmail.com

 

 

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74

Följ oss!
Skriv upp dig för senaste nytt!
Twitter
LinkedIn
Facebook