Stadsnätsbolaget investerar 17 miljoner kronor och bygger ut infrastruktur till hushåll på landsbygd i Örebro

Telestationer runt om i landet stängs ned löpande och Stadsnätsbolaget jobbar för fullt med att bygga upp digital fiberinfrastruktur till dessa hushåll.

Stadsnätsbolaget kommer nu att hjälpa hushåll i Örebro och startade i somras ett arbete med att samla boende och markägare för att säkerställa att hushåll och företag får fiber under 2019. Samarbetet med markägare och boende har gått över förväntan och spaden har redan satts i backan och de första hushållen blir uppgraderade innan året är slut.

Utbyggnaden sker utan statliga eller kommunala bidrag och Stadsnätsbolaget investerar ytterligare 17 mSEK i Örebro kommun för att detta skall bli verklighet. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen, och ligger i linje med regeringens digitala agenda.

Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige, kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. Över 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från Stadsnätsbolaget, vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer.

Infrastrukturen nyttjas av landets ledande leverantörer av digitala tjänster, och möjliggör allt från mobiltrafik, tv och internet, till drift och övervakning av kommunal verksamhet.

  • Vi har under 2019 etablerat oss på allvar i Örebro län. Vi har sedan starten för 10 år sedan fokuserat på att hjälpa hushåll och företag som saknar bra digital infrastruktur och nu har det efterfrågats i Örebro län. Många av hushållen och företagen har väntat otroligt länge på att få fiber, det är av största vikt för oss att hantera detta snabbt och effektivt. Vi startade processen i augusti och kommer driftsätta de första hushållen innan årsskifte.

Det är inte vanligt att det går såhär fort men boende och markägare har verkligen arbetet med oss för att projekten skall bli verklighet, därför blir det snabb leverans. Varje hushåll vi kan hjälpa är viktigt för att Sverige skall nå sitt digitala mål, och även viktigt för oss som bolag som nu blivit en nationell aktör gällande digital infrastruktur, säger Johan Sundberg, grundare av bolagsgruppen.

Idag används infrastrukturen mestadels för Internet, tv och mobiltrafik men i framtiden kommer den vara grunden för alla samhällstjänster som blir digitala, så som skola, vård och omsorg. Det är en intressant framtid vi står inför och vi brinner för att fortsätta vara en del av det digitala Sverige som byggs nu, avslutar Johan Sundberg.