360 hushåll i Enhörna, Södertälje, gick från koax till fiber på 3 månader

Enhörna i Södertälje, eller Enhörnalandet som det också kallas, är en halvö i Mälaren där ca 2 700 invånare bor mitt i en levande skog- och jordbruksbygd. Under sommar 2019 var Open Infra på plats för att berätta att vi kunde erbjuda fiber i området.

Bildkälla: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enh%C3%B6rna,_2016.jpg?uselang=sv#filelinks 

Joakim Sundmark, som är ansvarig för försäljning av fiber, berättar att många av hushållen de träffade använde sig av koaxialnätet, men att det nätet skulle stängas ned. Många av de boende bedriver verksamhet i hemmet, på gården eller i skogen och för att kunna fortsätta med sin verksamhet var de boeronde av att snabbt få en stabil uppkoppling med hög kapacitet.

360 hushåll bestämde sig för att de ville ha vårt erbjudande om fiber och säljfasen gick snabbt över till leveransfas. Då tog Carl Åhslund, projektledare, över för att tillsammans med nätdesigners planera kabelvägen från nod till alla hushåll. När det var klart kontaktades alla privata markägare som skulle bli berörda. Den här biten kan ibland ta tid, och om en markägare säger nej så får vi gå tillbaka till rit- och planeringsstadiet igen för att hitta en annan väg framåt. I de fall som kommunen är markägare så kan det även innebära en längre handläggningstid då de hanterar tillstånd för en hel kommun. I en del kommuner kan den här delen i en leveransfas ta uppemot 8–9 månader. Men i fallet med Enhörna gick hela tillståndsprocessen snabbt och snart kunde vi börja gräva längs den nya kabelvägen ända in på 360 enskilda tomter.

Vi planerade med respektive tomtägare hur kabeln skulle gå mellan deras småhus, rosenbuskar och andra vanliga trådgårdsinslag. Sedan installerade vi fasad- och fiberboxar på alla hus, så när vi sedan kom för att gräva ner kabeln på tomten, var det bara att gräva fram till fasadboxen, koppla in kabeln och blåsa in fibern. Driftsättning skedde redan i november 2019, 3 månader efter försäljning, och hushållen i Enhörna kunde ansluta till internet via fiber.

De boende i Enhörna har haft fiberanslutning i snart ett år, och med undantag för något driftsättningsfel i början, har det fungerat bra utifrån de få driftanmälningar vi tagit emot under året som gått.

Open Infra har haft fler områden i Enhörna på gång för fiberuppkoppling, men tyvärr har vi inte kunnat gå vidare med ett markavtal. Det är förhållandevis sällan som en fiberleverans blir inställd på grund av uteblivet markavtal, men när det händer så vi försöker alltid lösa det och i många andra områden har vi hittat alternativa vägar framåt så att de som har beställt fiber ska få det.

Kundfiber med tyngd. Används när vi blåser in fiber genom kabeln mellan fiberbox och kabelskåp. Bildkälla: Open Infra.

 

  • Fakta om fibergrävning:
  • För att få gräva inom ett vägområde ansöker vi om tillstånd från Trafikverket.
  • För att få gräva på kommunägd mark tecknar vi markavtal och ansöker om grävtillstånd hos den berörda kommunen.
  • För att få gräva på privat mark tecknar vi markavtal med markägaren. Markavtalet inkluderar allt från ersättningsmodell för intrångsersättning till ersättning för gröd- och körskada, och förläggningsdjup på åkermark.
  • Om markägare inte vill ge sitt godkännande finns det möjlighet för fiberleverantören att ansöka om ledningsrätt eftersom fiberinfrastruktur anses vara en viktig del av samhället. Ledningsrätt ger fiberlevrantören rätt att gräva utan markägarens enskilda tillstånd. Men det är ofta en mycket långsam och kostsam process som hanteras av Lantmäteriet och därför försöker vi i den mån det går att hitta andra vägar framåt.
  • Open Infra följer de branschgemensamma reglerna för fiberförläggning i enlighet med Robust fiber. Du hittar oss på listan som nr 161: https://robustfiber.se/certifiering/