1000 hushåll i Botkyrka har väntat på fiber i över två år, men kommunen fortsätter att överklaga Open Infras rätt att gräva fiber

Den 8 april sände SR P1 ett program där de undvek att kommentera den riktiga anledningen till varför fiberanslutningar är grovt försenade i Botkyrka kommun. Vi vill här med breda bilden som programmet inte lyckades med.

Open Infra är ett av alla bolag som bygger infrastruktur i Sverige och som förväntas kunna lösa fiber till de 25% i Sverige som saknar digital infrastruktur. Vi är ca 400 personer som jobbar i extremt komplexa projekt och som fortfarande fortsätter att lösa detta. Alla stora bolag i Sverige har avslutat sina utbyggnader av fiber, det är endast vi och några mindre aktörer kvar.

Sen har P1 ett program gällande försenad fiber i Botkyrka kommun och hänger ut oss. Ok, vi gör fel ibland, det vet jag. Men inte i detta fall.

Jag hade förväntat mig att P1 som public service inte letar smaskiga nyheter utan ta fram fakta kring det som de pratar om.

Här är fakta. Botkyrka kommun har startat ett eget fibernät i kommunen och vill själva sälja fiber till dessa hushåll. Att de sedan via Botkyrka kommuns gatuenhet kontrollerar vilka som får gräva i marken för att koppla upp hushållen i Botkyrka gör det enkelt för kommunen att säga nej till oss och andra aktörer som vill bygga fiber. Så enkelt skapar de ett monopol i Botkyrka och har, trots att myndigheter via Lantmäteriet givit oss rätt att gräva i kommunen, överklagat den rätten två gånger. Allt för att boende ska tvingas att endast välja kommunens fibernät. Normalt levererar vi fiberprojekt på 6 till 12 månader, men i Botkyrka är det omöjligt just nu.

Vi har 1000 hushåll i Botkyrka som väntar på fiber från oss, och vi kan leverera det till 20 000 kr i lägre anslutningsavgift än Botkyrka kommun kan. Och vår regering undrar varför inte alla får fiber. Alla har inte 20 000 kr extra att betala för i ”monopolavgift” till Botkyrka kommun.

Vi väljer att inte hänga ut kommuner och gå till media eller politiker för att gråta ut, det har vi aldrig gjort. Vi är stolta över det vi gör för vi vet att alla som förstår vad vi gör förstår hur viktigt och bra vi gör det.  Men nu blir jag besviken.

Hade förväntat mig att P1 gjorde någon form av undersökning av sakfrågan innan de hänger ut någon. Men tyvärr, det fungerar väl inte så längre, sakfrågan är ointressant och medial uppmärksamhet är allt idag. Tyvärr.

Vi vill som fristående fiberaktör konkurrera på lika villkor över hela Sverige. Vi vill att de som vill ha fiber till sitt hushåll ska kunna beställa det från valfri fiberaktör och inte vara instängda i kommunala monopol. Men det är tyvärr inte möjligt i Botkyrka just nu och det är våra kunder och kommunens egna invånare som hamnar i kläm och det är otroligt beklagansvärt.

 

Johan Sundberg, grundare och VD Open Infra