​Stadsnätsbolaget investerar 10 miljoner i Finspång och uppgraderar drygt 800 fastigheter med modern digital infrastruktur

I Finspång kommer Stadsnätsbolaget bygga fiber till ca 800 hushåll och under 12 månader att investera drygt 10 miljoner kronor i Finspång kommun.

Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen, och ligger i linje med regeringens digitala agenda.

Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige, kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från Stadsnätsbolaget, vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer. Näst på tur är drygt 800 hushåll i Finspång. Infrastrukturen nyttjas av landets ledande leverantörer av digitala tjänster, och möjliggör allt från mobiltrafik, tv och internet, till drift och övervakning av kommunal verksamhet.

– Vår entreprenör Netel startar inom kort första etappen som består av drygt 300 hushåll, driftsättning kommer ske inom ett par månader. Det är glädjande att våra produkter efterfrågas av så många runt om i landet och detta är vårt första steg i Finspång kommun. Nästa steg är att hjälpa fler områden på landsbygden i kommunen som blivit utan stödpengar samt är i stort av bättre digitala möjligheter. Precis somma framgångsrika modell som vi arbetat med i andra kommuner. Vi startar landsbygdsprojekt när det efterfrågas av boende eller kommun. Varje hushåll vi kan hjälpa är viktigt för att Sverige skall nå sitt digitala mål, och även viktigt för oss som bolag som nu blivit en nationell aktör gällande digital infrastruktur, säger Johan Sundberg, grundare av bolagsgruppen.

Idag används infrastrukturen mestadels för internet, tv och mobiltrafik men i framtiden kommer den vara grunden för alla samhällstjänster som blir digitala, så som skola, vård och omsorg. Det är en intressant framtid vi står inför och vi brinner för att fortsätta vara en del av det digitala Sverige som byggs nu, avslutar Johan Sundberg.

Stadsnätsbolaget Sverige AB är en del i bolagsgruppen Nätbolaget.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur AB som jobbar med byggnation av fibernät, och kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät AB som är en oberoende kommunikationsoperatör. Sedan 2009 har bolagsgruppen byggt ut digital infrastruktur till drygt 100 000 fastigheter i Sverige.