​Fiberinfrastruktur byggs ut till 5 800 hushåll i Göteborg

Stadsnätsbolaget har under 2018 arbetat med ett projekt i Göteborg och startar nu utbyggnaden till 5 800 hushåll i Göteborg.

Merparten av alla svenska hushåll är uppkopplade med modern digital infrastruktur. Återstår gör de byggtekniskt eller ekonomiskt svåra områdena såsom landsbygden, skärgårds- och stadsmiljöer. Ofta mindre kvarglömda områden där det varit svårt med tillstånd, markägare eller liknande.

Stadsnätsbolaget har under 2018 arbetat med ett projekt i Göteborg och startar nu utbyggnaden till 5 800 hushåll i Göteborg. Projektet påbörjades för 6 månader sedan och nu är alla detaljer klara och arbetet kör igång. Första etappen innefattar hushåll i Angered, Örgryte, Mölndal, Kållered samt på Hisingen.

-Vi har sedan en tid identifierat flertalet områden inom tätort som ännu inte fått möjlighet att ansluta sina hushåll till den digitala infrastrukturen, i huvudsak drivet av att befintliga aktörer väljer de lättare områdena framför dessa. Nu har vi hittat en möjlighet att effektivt ansluta dessa med låg tröskel för de boende och vi ser detta som en mycket stor möjlighet framgent, säger Erik Stiernstedt, CFO på Stadsnätsbolaget.

Senaste åren har det varit tuff konkurrens i tätorterna. Alla enklare områden är nu utbyggda, och flera marknadsaktörer har nu avslutat sin satsning på att bygga ut fiber i Sverige.

– Vi gillar utmaningen med komplexa projekt. Precis som när vi startade bolagsgruppen 2008, då komplexiteten också låg i att få ihop projekten, säger Johan Sundberg, vd på Stadsnätsbolaget.

Stadsnätsbolaget är en del i bolagsgruppen Nätbolaget.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur som jobbar med byggnation av digitala fiberinfrastrukturer, samt kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät som sköter driften av infrastrukturerna. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation.