Planerat servicearbete 2020-03-25

Nattens jobb har stött på komplikationer, ändringarna som har gjort under natten är återställda till tidigare. Ett nytt servicefönster kommer att planeras in vid senare tillfälle.


Vi kommer under natten 2020-03-25 mellan 00:00 – 06:00 utföra ett servicearbete i centrala delen av nätet.
Det kommer att innebära störningar/avbrott på alla tjänster under arbetets gång.
Omstart av utrustning kan behövas efter arbetet är utfört.
Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.