Grävförbud i Kalmar Län: Open Infra informerar och vidtar åtgärder

Länsstyrelsen i Kalmar har tidigare i veckan meddelat att de inrättat ett grävförbud för Open Infra i delar av Högsby, Västerviks och Hultsfreds kommuner. Open Infra vill informera allmänheten och våra intressenter om situationen och de åtgärder vi vidtar för att lösa detta.

Bakgrund till grävförbudet

Länsstyrelsen har beslutat om grävförbud i delar av Kalmar län. Förbudet gäller delar av Högsby, Västerviks och Hultsfreds kommuner. Beslutet baseras på att Open Infra inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt tidigare utfärdade tillstånd och godkännanden.

Vad händer nu?

Open Infra har tagit kontakt med Länsstyrelsen och inlett en dialog för att kunna ta fram en åtgärdsplan. Vi kommer att gå igenom det tidigare samrådet för att identifiera vilka brister vi har samt vilka punkter vi inte har följt samrådet på. Detta kommer sammanställas i en åtgärdsplan som sedan skickas till Länsstyrelsen. Därefter kommer vi ta ett uppföljningsmöte tillsammans med Länsstyrelsen för att gå igenom samtliga punkter.

Kundperspektiv

Vi är medvetna om att grävförbudet påverkar våra kunder i området, då det kommer att leda till en förskjuten start av grävarbetet. Vi förstår att detta kan innebära en olägenhet och vi vill försäkra våra kunder om att vi arbetar intensivt för att lösa situationen så snabbt som möjligt. Vår förhoppning är att kunna fortsätta med fiberutbyggnaden utan längre förseningar. Drabbade kunder har blivit informerade, och såklart finns kundtjänst tillgänglig för de som har frågor.