Här svarar vi på det de flesta funderar på

BESTÄLLA FIBER

Hur beställer jag fiberanslutning till mitt hus?

Gå in på openinfra.com och sök på din adress. Då kommer du att se aktuell status för ditt område och du kan samtidigt lägga en intresseanmälan om att beställa fiber till ditt hus. En intresseanmälan är inte bindande, men den viktig för oss och kommunen för att se hur många i ditt område som är intresserade att installera fiber. Ju fler som är intresserade ju snabbare kommer det att gå, och oftast blir även priset lägre då.

Vi kommer att kontakta dig de närmsta 2 veckorna för att berätta mer om hur det går till och du kan ställa frågor till oss. Efter det bestämmer du om du vill fiberansluta ditt hus, och om du vill det så kommer du att få en beställningsbekräftelse från oss.

Måste jag beställa fiberanslutning samtidigt som alla andra i mitt område?

Nej, ingen måste beställa fiber. Men vi rekommenderar att så många som möjligt gör det samtidigt eftersom antal beställare påverkar slutpriset som du får betala. Det betyder att ju fler som beställer i ditt område, ju billigare blir priset för er som beställer.

Mitt hus saknar fiberanslutning, men alla andra i området har. Kan jag ändå beställa fiber från er? Ja, visst kan du det! Vissa delar av en ganska lång process är redan klar i det läger så det återstår bara att vi bokar ett möte, gräver på din tomt och sedan installerar fibern.

Hur lång är leveranstiden?

Din fastighet beräknas vara installerad och klar 3-9 månader efter beställning. Cirka 95 procent installeras inom angiven tidplan medan resterande 5 procent tyvärr kan dröja på grund av till exempel tillstånd hos privata markägare, lång handläggningstid hos kommunen eller Trafikverket och tekniska problem.

Varför är det så lång leveranstid?

Innan vi kan börja gräva och dra in fiber till ditt hus behöver vi ha flera tillstånd från kommunen och göra vissa förarbeten. Det brukar se ut ungefär så här:

 1. Vi ansöker om markavtal hos din kommun. Att få ett markavtal brukar normalt ta en månad, men det finns tyvärr fortfarande kommuner som tar flera år på sig. Vi gör vad kan för så skyndsamt som möjligt få ett markavtal.
 2. Så fort vi har ett godkänt markavtal kontaktar vi dig för att boka in ett möte där vi kommer att berätta i detalj hur arbetet kommer att gå till. Då får du får även en offert och anmälningsblankett med aktuell kostnad. Kostnaden baseras på en kalkyl vi tar fram för just ditt område där vi räknat ut slutkostnaden för att ansluta respektive fastighet.
 3. Samtidigt som vi kontaktar dig börjar vi designa hur stadsnätet ska se ut i ditt område.
 4. När alla ritningar är klara lämnar vi in en schaktansökan och TA-planer till kommunen
 5. Därefter gör vi och kommunen en försyn på de planerade schaktsträckorna på kommunal mark. När försynen är genomförd, schaktansökan och TA-planerna är godkända så börjar grävarbetet.

Vad kostar det att fiberansluta mitt hus?

Att gräva, dra fiber, installera och driftsätta ett hus kan kosta alltifrån 13 000 kr till 25 000 kr, och i några undantagsfall ännu mer. Den slutgiltiga kostnaden baseras bland annat på avstånd, markunderlag, hur bergigt det är, om det är en ö, samt vissa kommunala tilläggsavgifter för tillstånd med mera – och hur många ni är i området som vill fiberansluta samtidigt. Vi har alltid som mål att hitta det bästa priset när vi projekterar och kalkylerar, ett sätt att göra det är att till exempel inte gräva i asfalt när det inte behövs.

När ska jag betala?

Det står i ditt avtal när du ska betala. Ibland sker betalning vid installationen av fiberboxen, men det vanligaste är att det sker efter driftsättning och vi har 10 dagars betalningstid.

Hur betalar jag?

Vi tar emot betalning på två sätt, antingen mot faktura eller via delbetalning.

 • 01 Betalning via faktura
  Betalning sker mot faktura med 10 dagars betaltid.
 • 02 Delbetalning (via anvisad kreditpartner)
  Vid delbetalning tillkommer start- och aviavgift och förutsätter sedvanlig kreditprövning.

Vad är det jag betalar för?

Kostnaden baseras på en kalkyl vi tar fram för just ditt område där vi räknat ut uppskattad kostnad för att ansluta respektive fastighet. Den totala kostnaden redovisas i den offert och anmälningsblankett du får av oss i början av projektet.

Kan jag använda ROT-avdraget?

Ja, du kan använda ROT-avdraget till delar av grävarbetet på tomten. Detta är möjligt då regeringen tagit med ”förläggning av bredbandskabel på tomtmark” inom ROT-berättigande arbeten.

När du betalat din fiberanslutning ansöker vi om rotavdrag från Skatteverket åt dig. Du kommer få uppgifter från Skatteverket om utbetalningen gått igenom eller inte. Skulle ansökan inte av någon anledning inte gå igenom stämmer vi av med dig så att alla uppgifter är korrekta och sedan gör vi en ny ansökan. Om du inte kan nyttja ROT-avdraget så kommer du att få en faktura på 10 dagar med resterande belopp.

Du kan inte använda ROT-avdraget för material och montering av fiberboxen i huset.

Gå in på skatteverket.se för ytterligare information.

Kan jag använda RUT-avdraget?

Ja, det kan vara möjligt att använda RUT-avdraget för vissa delar av installationen som utförs i ditt hus. Det står på ditt avtal om det är möjligt i ditt fall.

När du betalat din fiberanslutning ansöker vi om RUT-avdrag från Skatteverket åt dig. Du kommer få uppgifter från Skatteverket om utbetalningen gått igenom eller inte. Skulle ansökan av någon anledning inte gå igenom stämmer vi av med dig så att alla uppgifter är korrekta och sedan gör vi en ny ansökan. Om du inte kan nyttja RUT-avdraget så kommer du att få en faktura på 10 dagar med resterande belopp.

Gå in på skatteverket.se för ytterligare information.

Kan jag ångra min beställning?

Ja, du har 14 dagars ångerrätt från att du undertecknade avtalet innan anmälan är bindande för båda parter i 24 månader. Önskar du avbryta din beställning när ångertiden löpt ut kan du göra det mot en avgift, mer information om det finns i ditt avtal.

GRÄVA OCH INSTALLERA FIBER

När det är dags att gräva och förlägga fiber kommer en av Open Infras entreprenörer att vara på plats och utföra jobbet.

Hur kommer ni att gräva ner fibern i området?

När vi gräver i kommunal mark använder vi olika metoder beroende på underlaget. Vi föredrar att i minsta möjliga mån störa omgivningen och befintlig infrastruktur. Det betyder att vi oftast gräver vid sidan om en asfalterad väg istället för att gräva upp hela vägen, lägga fiber och sen asfaltera igen. Det tar oftast lång tid och skapar onödiga trafikstörningar för dig som bor i området. Besiktning sker fortlöpande under grävarbetet.

Hur kommer ni att gräva på min tomt?

Vi vill göra så lite åverkan som möjligt på din tomt och därför använder grävbolaget Svensk Infrastruktur oftast hacka och spade. Vi tar stor hänsyn till din mark och trädgård därför kommer vi och grävbolaget tillsammans med dig hitta bästa vägen att dra fibern till ditt hus.

Hur lägger ni ner fibern?

När kabelröret är sammankopplat med kabelröret som grävts ner på tomtmark, blåser vi själva fibern från närliggande områdesskåp. Därefter svetsar vi ihop fiberkablarna.

Hur kommer ni att återställa marken efter grävning?

På tomtmark gräver vi med hacka och spade för att orsaka minsta möjliga ingrepp på din tomt. Därefter gör vi en grov återställning vilket innebär att vi lägger tillbaka befintliga jordmassor. Stora stenar som grävts fram tar du själv hand om. Vi lägger inte på ny jord och sår inte nya gräsfrön – ytlig återställning är upp till respektive fastighetsägare att sköta efter att jobbet är klart. Eftersom vi inte använder maskiner som kör sönder gräsmattor och buskar går det i regel inte att se att vi utfört arbete på tomten efter ett par månader.

På kommunal mark, där vi gräver med maskin, kan det dock ta tid innan allt ser ut precis som det gjorde innan vi grävde, räkna med cirka 12 månader.

Var kommer fiberboxen att sitta?

Vi kommer att sätta fiberboxen på insidan av en yttervägg direkt på ingångshålet nära ett eluttag i ett torrt utrymme. Vi kommer alltså gräva fram till den punkt du vill ha boxen och sedan montera den direkt på det hål vi borrar (vi brand- och fukttätar hålet) in i fastigheten, detta sker alltid på marknivå.

När är anslutningen igång?

När fibern är i marken och är allt är installerat återstår bara att driftsätta anslutningen. Det kan ta ca 1-2 veckor och du kommer att få ett meddelande som säger när det är driftsatt. Efter det kan du använda tv-, telefoni- och internettjänster.

Hur får jag trådlöst internet i mitt hus?

När vi har installerat fiberboxen och anslutningen är driftsatt så är det helt upp dig hur mycket du vill koppla upp och hur du vill skapa ditt egna trådlösa WiFi-nätverk. Om du bor du i ett stort hus kan det vara bra att använda en meshlösning för att förlänga det trådlösa uppkopplingen i till alla delar i ditt hem.

Jag är inte nöjd med arbetet – vad ska jag göra?

För oss är det väldigt viktigt att du känner dig nöjd med det arbete vi utfört. Tveka inte att höra av dig om något har gått fel eller om du missnöjd med något. Hör av dig via vårt formulär här på hemsidan, vi återkopplar så fort vi kan men senast inom två veckor.

TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH DRIFT

Vad är en kommunikationsoperatör, tjänsteleverantör och nätägare?

Svensk Infrastruktur har byggt nätet, alltså lagt ner fiberkablar i marken, och är nätägare. Open Infra är kommunikationsoperatören som tillhandahåller olika tjänsteleverantörer i nätet.

Eller så skulle det kunna förklaras så här: Byggbolaget har byggt flygplatsen, Open Infra driver flygplatsen och ser till att alla flygbolag (tjänsteleverantörerna) får flygtider och att planen kan landa och hämta och lämna resenärer.

Hur väljer jag en leverantör av tjänster?

I våra olika områden erbjuder vi olika kommunikationsoperatörer. Dessa ansvarar för drift och underhåll av stadsnätet samt erbjuder i sin tur via tjänsteleverantörer mängder av tjänster för tv, bredband och telefoni.

Här kan du se vilken kommunikationsoperatör som är verksam i de områden vi byggt ut det öppna stadsnätet i:

 • Open Infra: Nacka, Upplands Väsby, Vallentuna, Upplands-Bro, Täby, Haninge, Salem, Tyresö, Eskilstuna, Värmdö, Östhammar, Vaxholm, Södertälje och Lund
 • Qmarket/Zitius: Järfälla
 • Open Universe: Vallentuna, Österåker och Danderyd

Uppgifter om de olika kommunikationsoperatörerna och vilka tjänsteleverantörer de erbjuder finner du på deras hemsida. Under Marknadsplats hittar

FELANMÄLAN OCH TEKNISK SUPPORT

Är det en driftstörning?

När vi har en bekräftad driftstörning så lägger vi upp information om det på openifra.com/driftstatus.

Vill du ha notifiering direkt i mobilen kan du ladda ner Navetappen (Saab AB) i Google play eller Appstore. Om inte du inte hittar Open Infra under organisationer, kan du välja Stadsnätsbolaget och Öppna Stadsnät.

Navetappen är en driftinformationstjänst som är framtagen av Post- och telestyrelsen (PTS).

Min anslutning fungerar inte – vad ska jag göra?

Börja med att se till att alla kablar sitter i och sitter rätt. Därefter kan du prova att starta om fiberboxen och tillhörande kringutrustning (till exempel en router).

Gör så här:

 1. Dra ur elsladden från eluttaget i väggen och låt fiberboxen vara strömlös ca 15 minuter.
 2. Starta om din dator.
 3. Koppla in fiberboxen igen.
 4. När fiberboxen startat kopplar du in din dator direkt in i fiberboxen med en nätverkskabel (RJ-45). Det betyder att om du har en router så ska den inte ska vara inkopplad när du gör detta. Har du en router ska den i det här läget vara urkopplad och strömlös.
  1. Om internet fungerar när du har kopplat din dator direkt till fiberboxen så är det troligen routern, eller annan kringutrustning, som är problemet och du kan behöva starta om även den utrustningen.
  2. Om internet INTE fungerar när du har kopplat din dator direkt till fiberboxen så kan det bero en driftstörning i nätet utanför ditt hus. I det här fallet kan du gå in på din bredbandsleverantörs hemsida och se om det är en pågående driftstörning, samt kontakta deras kundservice för felanmälan.

Jag får inte den hastighet som jag har beställt, vad gör jag?

Kontakta din bredbandsleverantör och gör en felanmälan.

Min fiberkabel är skadad – vad ska jag göra?

Om du har fått skador på din fiber som ligger på din tomt eller i närheten, behöver du felanmäla skadorna till oss. Ring oss på 010-492 71 00 eller mejla kundtjanst@openinfra.com.

Koppla av med fiber